Een zoutarm dieet kan zeer gevaarlijk zijn voor oudere mensen

Dit is alvast één van de conclusies die naar voor gebracht werden tijdens het Europees geriatriecongres dat in september 2004 in Wenen werd gehouden. Hier werd aangetoond dat een zoutarm dieet buitengewoon gevaarlijk kan zijn voor ouderen. De symptomen van hyponatremie (een laag natriumgehalte in het bloed) zijn vermoeidheid, concentratieproblemen en evenwichtsverlies. Indien de ziekte onbehandeld blijft, kunnen de symptomen leiden tot mentale confusie en zelfs tot een coma...


Professor Ingo Füsgen vande geriatrieafdeling in de Duitse universiteit van Witten-Herdecke stelde de bevindingen van zijn onderzoek in Wenen op het Europese geriatriecongres voor. Zijn onderzoek toont aan dat tot 10% van de ouderen lijden aan subacuut natriumtekort. Dergelijk natriumtekort kan leiden tot problemen zoals aanleg tot nervositeit, hallucinaties, spierkrampen en incontinentie.

Professor Füsgen verklaarde: "Natriumtekort komt vaak bij ouderen voor, maar wordt dikwijls niet herkend." Vele ouderen zijn zich niet bewust van de gevaren van een zoutarm dieet. Zij proberen om minder zout te eten, omdat ze denken dat dit gezond is. Volgens een enquête die professor Füsgen in het kader van zijn onderzoek heeft gehouden, probeert 80% van de ouderen om zoweinig mogelijk zout te eten vanwege de misvatting dat te veel zout een hoge bloeddruk (hypertensie) veroorzaakt. Professor Füsgen beweert dat een zoutarm dieet niet is aangewezen voor de meeste ouderen.

Deze informatie werd verstrekt door EuSalt, de vereniging van Europese zoutproducenten, die tot doel heeft om aan het publiek en andere belanghebbenden betrouwbare informatie te geven over zout en de vele toepassingen ervan. Deze non-profitorganisatie wenst ook het verantwoord gebruik van zout te bevorderen en vertegenwoordigt de zoutindustrie bij Europese en internationale instellingen.

Paul Willems

© Vivat.be 2020