De taal van het lichaam

Mensen praten niet constant. Toch houden we nooit op met spreken, want onze lichaamstaal stuurt voortdurend signalen uit. Soms meer dan we zelf beseffen. We hebben nu eenmaal veel minder controle over onze lichaamshouding, gebaren of gezichtsuitdrukkingen dan over onze woorden. Al deze vormen van lichaamstaal vertellen veel over onze gevoelens en bedoelingen waardoor anderen meer te weten komen over ons, dan we hen (willen) vertellen.


Net als bij gezichtsuitdrukkingen en gebaren, zijn we ons ook niet bewust van welke lichaamshouding we aannemen. Wist je dat als mensen het met elkaar eens zijn, ze onbewust dezelfde houding aannemen? Zo is het ook als het tussen hen klikt of wanneer ze elkaar appreciëren. Dit bewust imiteren heeft wel geen enkele zin, de andere voelt dat het niet gemeend is. Onze lichaamshouding wordt dus sterk beïnvloed door hoe we ons voelen. Wanneer we in een sombere bui zijn, staan mensen anders dan wanneer ze gelukkig zijn. Op zo’n moment is hun houding meer gebukt en met hangende schouders. 

In bepaalde situaties denken mensen na over welke lichaamshouding ze moeten aannemen. Dat is vooral het geval wanneer mensen bekeken worden, zoals bij sollicitaties en presentaties. Mensen weten dan vaak geen blijf met hun armen. Zit je tijdens je presentatie aan tafel? Dan is het best om je armen los op je schoot te leggen of gewoon op tafel. Veel mensen hebben het moeilijk om hierbij te ontspannen. Het helpt dan om iets vast te houden zoals een pen. Dat geeft je namelijk letterlijk een houvast. Pas wel op dat je er niet mee speelt, want dat leidt dan weer de aandacht af van de luisteraars.

Twee lichamen spreken anders

Mannen en vrouwen worden dan wel als gelijkwaardig beschouwd, maar gelijk zullen we nooit zijn. Onze communicatie toont nog duidelijke verschillen en dat geldt ook voor onze lichaamstaal. Non-verbaal geven we allemaal aan hoe we onze woorden bedoelen. Ook laten we hiermee blijken hoe de onderlinge relatie is. Hierdoor voelen vrouwen elkaar gemakkelijker aan dan iemand van het andere geslacht. Zo is het natuurlijk ook voor mannen. Terwijl elk geslacht elkaar daarin begrijpt, is het voor het andere geslacht een moeilijk raadsel. Hun lichaam spreekt anders en daardoor begrijpen ze elkaar soms moeilijk. Hoewel beide geslachten op dezelfde hoogte ingeschat worden, heeft de man - weliswaar onbewust - nog graag de macht.

Loopt een koppel arm in arm? Dan haakt zij haar arm in die van hem, het omgekeerde gebeurt bijna nooit. In een ander geval legt hij zijn arm over haar schouder en zij rond zijn middel. Nooit zie je het anders. Het zijn allemaal feiten die ons niet opvallen. Het lijkt zo te horen.

Omdat vrouwen en mannen een andere lichaamstaal hebben, gedragen ze zich ook anders tegenover iemand van hetzelfde geslacht dan tegen iemand van het andere geslacht. Door die verschillen kan het als flirten worden gezien als hij/zij diep in de ogen kijkt, glimlacht of iemand aanraakt. Wanneer die persoon de gebaren niet afwerkt of er een extra signaal aan toevoegt zoals aan de trouwring draaien, is er louter sprake van sympathie voor iemand. 

Waarheid of leugen?

Lichaamstaal ondersteunt niet altijd de woorden. De mogelijkheid bestaat dat het lichaam iets anders toont dan wat er gezegd wordt. Als woorden en lichaamstaal elkaar tegenspreken, dan wordt er geloof gehecht aan de lichaamstaal. Mensen kunnen nu eenmaal beter liegen met woorden dan met hun lichaam. Toch is het niet eenvoudig om zeker te weten dat iemand liegt.

Wanneer iemand de neiging heeft om zijn mond, ogen of oren te bedekken met zijn handen kan dit een goede aanwijzing zijn dat hij de waarheid niet vertelt. Vaak is dat gebaar wel heel klein en vluchtig. Het niet aankijken van iemand of de ogen sluiten, kan ook een teken van bedrog zijn, maar het kan tegelijkertijd ook een vervelende gewoonte van iemand zijn. Bij iemand die zo’n gedrag nooit vertoont, heb je veel zekerheid dat hij liegt.

Lees gedachten!

Iemands gedachten lezen, is nog steeds niet mogelijk. Toch kan je aan de hand van lichaamstaal meer weten over de manier waarop die persoon denkt. Enkele voorbeelden:

Wacht even…
Iemand met de blik naar omhoog gericht en die gelijktijdig zijn vinger opsteekt, wil niet gestoord worden in zijn denken.
Kritisch
Terwijl iemand bijvoorbeeld op een pen bijt, denkt hij goed na hoe hij zijn kritische gedachten zal formuleren.
Afkeuring
Iemand die op zijn achterhoofd krabt en zijn andere arm voor zijn lichaam legt, voelt afkeuring.
Moeilijk
Een persoon die zijn kin ondersteunt met zijn hand, wijst erop dat hij het moeilijk heeft. Verslagen
Als iemand zijn hand op zijn hoofd legt, voelt hij zich verslagen.
Positief antwoord
Als de persoon omhoog kijkt, zal er hoogstwaarschijnlijk een positief antwoord komen.
Twijfelen
Een persoon die twijfelt, krabt zich achter zijn oor en kijkt ondertussen recht voor zich uit.
Zwijgen
Door de handen voor de lippen te houden, maakt iemand duidelijk dat hij zijn gedachten niet wil uitspreken.

 

© Vivat.be 2020