De GSM als redder in nood

Verdwaalde mensen, verkeersongelukken of hartaanvallen... De GSM is een hulpmiddel dat in elke EHBO-kist of reiskit een plaatsje verdient! Nu zal de GSM ook een handje gaan toesteken in de strijd tegen allergieën...


In februari 1999 verdwenen drie alpinisten op mysterieuze wijze in het massief van de Vanoise nabij Val d'Isère. Het weer was plots beginnen verslechteren en men was bijna zeker zonder het minste nieuws gebleven van deze bergbeklimmers indien ze niet hadden beschikt over hun GSM's om in contact te treden en te blijven met de reddingsploegen en zo de zoekactie te oriënteren. Nadat ze reeds 8 dagen en 9 nachten in een geïmproviseerde iglo hadden doorgebracht konden ze uiteindelijk gered worden en veilig en wel huiswaarts keren.

Maar natuurlijk zijn niet alleen alpinisten in geval van nood gebaat bij het op zak hebben van een GSM. Bij verkeersongevallen kan men snel de hulpdiensten verwittigen en dit veel sneller dan vroeger, toen men eerst nog een telefooncel of praatpaal moest zien te vinden. Een GSM kan zo zorgen voor een quasi onmiddellijke interventie door de hulpverleners en dit in een context waarin elke minuut van levensbelang is. Voor de specialisten kunnen we nog aangeven dat de vermindering van het aantal dodelijke ongevallen in het verkeer (jaarlijks kent gemiddeld minstens 5% van de ongevallen een dodelijke afloop) niet enkel kan toegeschreven worden aan nieuwe wetten of betere, veiligere voertuigen, maar ook aan de technologische innovaties op vlak van communicatie.

De draagbare telefonie speelt ook een belangrijke rol in de respons van de hulpverleners bij mensen die getroffen worden door een hartstilstand. Ook hier hebben we te maken met een situatie waarbij een snelle interventie primordiaal is. Het feit dat men vaak binnen enkele minuten, of zelfs seconden, na de hartstilstand van een persoon de 100 (of 112) kan bellen verhoogt in grote mate de kans op een goede afloop. Deze snelheid heeft er ongetwijfeld toe bijgebracht dat de mortaliteitscijfers bij hartfalen met 2,5% per jaar teruglopen.

De GSM kan verder ook in tal van andere situaties levens redden en diensten bewijzen : valpartijen, slachtoffers van agressie, vechtpartijen, overvallen, allerhande vormen van panne,... Deze lijst is verre van volledig. Daarenboven duiken iedere dag nieuwe mogelijkheden op om dankzij de GSM ons leven aangenamer te maken.

Vanaf nu kan de GSM ook mensen met allergieën helpen

Mensen met een allergie weten hoezeer de periode waarin de pollen opduiken het leven kan bemoeilijken en zelfs een zekere handicap meebrengen. Gelukkig wordt er sinds april 2003 een nieuwe telefonische dienst aangeboden via de apothekers. Deze stelt je in staat om de pollenconcentratie (concentratie stuifmeelkorrels) in de lucht na te gaan door simpelweg je GSM te raadplegen. Het gaat hierbij niet om een gadget! Personen die aan hooikoorts lijden moeten effectief op deze parameter kunnen rekenen om hun dag in te delen. Een simpele SMS moet volstaan om op de hoogte te zijn.

Deze nieuwe service wordt gratis verstrekt en op basis van officieel vergaarde gegevens opgesteld. Dit eenvoudige, snelle en efficiënte initiatief zal ongetwijfeld een groot succes kennen bij mensen die wat betreft mogelijke niesbuien afhangen van de dagelijkse toestand van de lucht.

Om van deze gratis SMS-dienst te genieten volstaat een SMS'je met het woord 'inschrijving' naar het nummer 3797 om opgenomen te worden in de lijst van de gratis Dienst Pollen Alarm. Voor meer informatie kan je bij je apotheker terecht.

Jiri Pragman

© Vivat.be 2020