De dood, een metgezel voor het leven

In het boek 'De dood, een metgezel voor het leven' (Kunchab Publicaties, ook op de Boekenbeurs) worden de grenzen van het leven verkend. Geprikkeld en geïnspireerd door uitspraken en gedachten van grote westerse en oosterse denkers, en in samenspraak met de boeddhistische Lama Karta, beschrijft Frans Goetghebeur alle fasen die we doorlopen: leven, dromen, slapen, mediteren, sterven en geboren worden. Wat houdt ons al die tijd zoal bezig en waar willen we naar toe? Weten we echt wel wat het betekent te sterven en is het wel nodig dit te beseffen? Kun je ooit klaar zijn voor de ontmoeting met de dood?Frans Goetghebeur is voorzitter van de Boeddhistische Unie van België, maar hij leeft, denkt en schijft als een alerte westerling. Voor zover beide verschijningsvormen al met elkaar in tegenspraak zouden zijn. Goetghebeur vestigt in dit boek weliswaar de aandacht op de praktische raadgevingen die de boeddhistische meesters aanreiken maar die blijken ook wonderwel aan te sluiten bij de bevindingen van eigentijdse psychologen, wetenschappers en verzorgers.

De reis die de lezer zal ondernemen leidt langsheen wonderbaarlijke personen en gebeurtenissen en brengt ons terug bij onszelf, daar waar we niet meer bang zijn voor de leegte, daar waar de kleuren van het leven (zo leren de boeddhisten) helder stralen. Als reïncarnatie bestaat, hoe moeten we ons dat dan voorstellen?

‘De dood, een metgezel voor het leven’ is allerminst een somber boek. Het biedt veeleer hoop en begrip in een tijd die de grote levensvragen al te vaak uit de weg gaat of vernauwt tot een zuiver technisch gegeven. Mensen die met de dood geconfronteerd worden - wij allemaal dus - beseffen instinctief dat sterven onlosmakelijk verbonden is met de manier waarop we leven.
Je zou dit net zo goed een boek over levenskunst kunnen noemen.

Frans Goetghebeur vertaalde eerder al verschillende boeken van Lama Karta en ijvert voor een interlevensbeschouwelijke dialoog. Hij is mede-auteur van diverse publicaties met betrekking tot multiculturele educatie, geweldloosheid en boeddhistische filosofie. Zijn eerste boek draagt de titel Alles verandert: Enkele beschouwingen over ethiek, economie, wetenschap en boeddhisme in deze tijd (Kunchab Publicaties).

© Vivat.be 2020