Astigmatisme

We hebben allemaal al gehoord van myopie (bijziendheid) of presbytie (oudziendheid), maar het is voor iedereen moeilijker - zelfs voor mensen die een bril dragen - om astigmatisme te definiëren. Deze aandoening is niet noodzakelijk geïsoleerd vermits een combinatie met hypermetropie (verziendheid), myopie of presbytie mogelijk is.


Deze storing van het gezichtsvermogen wordt veroorzaakt door een oog met een licht ovalen vorm. Normaal is het hoornvlies vlak en vertoont in alle richtingen dezelfde kromming. Bij astigmatisme is de kromming meer uitgesproken in de ene richting als in de andere. Dit verschil in kromming van het oog (afwijking van de normale bolvorm) bemoeilijkt de vorming van een zuiver beeld van iets. Het zicht is onscherp, wazig of vervormd.

Een uitgesproken astigmatisme is meestal erfelijk, aangeboren en verandert niet tijdens het leven. Een licht astigmatisme kan zich op elk moment plots voordoen; het is een zeer courant voorkomend probleem dat, indien het om een lichte vorm gaat, vaak geen correctie nodig maakt.

Iemand met astigmatisme worstelt met een onduidelijk zicht en dit zowel dichtbij als ver. De beelden zijn als het ware gesplitst. Mogelijke gevolgen : hoofdpijn, vermoeidheid, rode ogen, branderige of tranende ogen. Deze problemen kunnen geaccentueerd worden wanneer de persoon met astigmatisme in een context werkzaam is waarbij men veel dichtbij moet kijken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor mensen die op een computer werken.

Probeer een persoon met astigmatisme een affiche te laten lezen en je zal zien dat hij lettertekens die op elkaar lijken zal verwisselen. De oogarts zal dus via de klassieke test om letters en cijfers te herkennen makkelijk vaststellen dat de patiënt 0 en 8, N en M door elkaar haalt.

Correctie

Een persoon die vreest dat hij aan astigmatisme lijdt of de symptomen ervan ondervindt moet zich naar een oogarts begeven, die hem of haar aan enkele testen zal onderwerpen. Indien de afwijking zich in een regelmatige richting voordoet, dan is de correctie gemakkelijk. Vaak zal de arts gewoon het dragen van een aangepaste bril of lenzen voorschrijven.

Indien de afwijking onregelmatig is, zal men het hoornvlies moeten corrigeren. Deze correctie gebeurt door het gebruik van stabiele lenzen of d.m.v. keratotomie, de behandeling die bestaat uit het maken van twee sneetjes in het menselijk hoornvlies. Stabiele lenzen zijn meestal efficiënter, maar sommige speciale zachte lenzen kunnen een lichte vorm van astigmatisme corrigeren. Als het om een erge vorm van astigmatisme gaat, zal de correctie evenwel enkel kunnen gebeuren d.m.v. stabiele lenzen, die dus niet meer kunnen verschuiven op het ongelijke hoornvlies. In dat geval wordt een speciale lens, een torische lens genaamd, zo geslepen om een kromming op het buitenste oppervlak te bekomen, waardoor men zo de lens kan stabiliseren op het hoornvlies.

Ook te lezen

  • Een bril onderhouden

Philippine Campener

© Vivat.be 2020