Angst en depressie viseren bepaalde bevolkingsgroepen

Uit een recente studie blijkt dat vrouwen, alleenstaanden, werklozen, laaggeschoolden en inwoners van het Brusselse of het Waalse Gewest relatief vaker te kampen hebben met een depressie of angst dan anderen. Deze studie toont tevens aan dat deze aandoeningen een bijzonder grote impact hebben op het professioneel, sociaal en familiaal leven van de patiënt. Bovendien blijkt dat 40% van de patiënten die reeds behandeld worden nog de symptomen van de diagnose vertonen.


Prevalentie van depressie en angst

Ruim 17,8% van de patiënten die bij hun huisarts op consultatie gaan, vertonen depressie of angst. In Wallonië (22,7%) en Brussel (24,2%) ligt dit percentage merkelijk hoger dan in Vlaanderen (12,9%) en Luxemburg (13,6%). Deze opmerkelijke cijfers uit de GADIS II studie bevestigen en versterken de bevindingen van een eerdere studie (GADIS I) die in september 2002 werden bekend gemaakt.

De GADIS II studie stelt niet alleen vast dat er opmerkelijke regionale verschillen zijn in de prevalentie van angst en depressie, maar peilt tevens naar factoren die deze verschillen kunnen verklaren. De studie gaat ook de impact na van depressie of angst op het dagelijks functioneren van de patiënten.

Het belang van socio-economische factoren

Een aantal socio-economische factoren beïnvloeden het risico op depressie en angst. Zo hebben alleenstaanden een aanzienlijk grotere kans (22%) op depressie of angst in vergelijking met patiënten die leven als koppel of in gezinsverband (16,7%) of in gemeenschap (13,6%). Het ziektecijfer bleek ook aanzienlijk hoger bij patiënten zonder opleiding (22,1%) dan bij patiënten met een universitaire opleiding (12,8%).

Uit de studie blijkt ook dat het percentage depressieve mensen of patiënten met angst het hoogst is bij werklozen (27,7%), gevolgd door mensen zonder inkomen (19%), bedienden (18,9%) en arbeiders (18,4%). Gepensioneerden hebben het minst last van depressie en angst (13,3%).

Door een combinatie van al deze risicofactoren komt depressie of angst het vaakst voor bij alleenstaande, werkloze vrouwen uit Brussel (44,5%). Omgekeerd vertonen slechts 9,4% van de samenwonende Vlaamse mannen met een baan depressie of angst.

Impact op het dagelijks leven

Gegeneraliseerde angst wordt gekenmerkt door een chronische ongerustheid omtrent vertrouwde dagdagelijkse gebeurtenissen. Depressie kenmerkt zich door een droevige stemming en verlies van plezier in het leven. Deze ziektes hebben als symptomen spanning, opwinding, prikkelbaarheid, vermoeidheid, concentratiestoornissen en slapeloosheid. Deze emoties kunnen zo intens zijn dat de patiënten de meest eenvoudige activiteiten niet meer tot een goed einde kunnen brengen.

In de GADIS II studie wordt aan de hand van de SDS-schaal (Sheehan Disability Scale) de impact van depressie of angst op het dagelijks functioneren gemeten. Aan de patiënten werd gevraagd om door middel van een score van 1 tot 10 aan te geven in welke mate hun gemoedstoestand hun werk, sociaal leven en gezinsleven verstoort. Uit de studie bleek dat bij patiënten met depressie of angst de impact significant hoger ligt dan bij mensen bij wie deze
aandoeningen niet voorkomen.

Hun professioneel, sociaal en familiaal leven wordt er door aangetast, maar bovendien hebben deze ziekten een impact op de gemeenschap door afwezigheid of verlies van productiviteit op het werk en de kost verbonden aan een hoger verbruik van medische middelen.

Behandeling kan beter

Het belangrijkste objectief bij de behandeling van depressies en angst is volgens de huidige richtlijnen het volledig symptoomvrij maken van de patiënt, ook wel 'remissie' genoemd. Ongeveer 40 % van de patiënten waarbij depressie of angst werd vastgesteld, zegt hiervoor reeds behandeld te zijn. Toch vertonen patiënten nog talrijke symptomen die deel uitmaken van de volledige diagnose van depressie of angst. Daarom moeten de huidige behandelingswijzen verder worden geoptimaliseerd om meer patiënten volledig symptoomvrij te krijgen. Er loopt momenteel een grootschalig onderzoek naar het aantal van de behandelde patiënten voor depressie dat volledig symptoomvrij is.

Jiri Pragman

  • Studie GADIS II (Wyeth Belgium), uitgevoerd onder de wetenschappelijke leiding van Prof. Fischler, Prof. Ansseau en Dr Dierick en goedgekeurd door het Ethisch Comité van de Universiteit van Luik (ULg). 13.699 patiënten namen deel aan deze studie, die op de medewerking kon rekenen van 377 huisartsen in België en Luxemburg.
© Vivat.be 2020