Al Gore: dom of corrupt?

Al Gore, winnaar van de Nobelprijs voor de vrede, is een gefrustreerde Amerikaans politicus die zich handig wist uit te geven voor wetenschapper.


The Inconvenient Truth: zo heet de film die Al Gore op de mensheid heeft losgelaten. De ongemakkelijke waarheid is dat hij zelf faalt in het aanreiken van oplossingen voor de klimaatverandering. Alsof we de planeet zouden kunnen redden door met z'n allen in hybride auto's te gaan rijden. Over kernenergie en herbebossing, de enige wetenschappelijk en economisch haalbare strategieen, rept Al Gore met geen woord. 

Aanslag op de wereldreserves

Dat we het klimaat negatief beïnvloeden door aardolie te verbranden, weten we allemaal. Maar er zijn nog veel belangrijker redenen om het gebruik van aardolie als energiebron af te bouwen. We hebben het ook nodig als basis voor kunststoffen. Plastiek, kunstrubber, boten, computers, vliegtuigen, keukens auto’s…. Een doorsnee petrochemische fabriek produceert minstens duizend ton kunststofbasis per dag. Onze beschaving kan niet meer zonder kunststof.

Stoken wij ons voedsel op?

De prijs van ons basisvoedsel is in zes maanden tijd met 40% gestegen. Dit is het prijskaartje van ons geflirt met biodiesel. Een hectare koolzaad kan hooguit vijf ton per jaar van dat spul opbrengen. Probeert u zich maar eens in te beelden hoe groot de benodigde oppervlakte moet zijn om de dagelijkse brandolie behoefte van België (tientallen miljoenen liters per dag)te produceren. Door alle bossen en landbouwgebieden op de aardbol te laten verdwijnen in ruil voor koolzaadvelden of suikerrietplantages, zouden we amper een fractie van de wereldbehoefte kunnen dekken. Het verhaal van de koolzaadolie - en van eender welke andere zogenaamde biotechnologie - als alternatieve brandstof is volksverlakkerij van de eerste orde.

Alternatieve energie

De zogenaamde alternatieve energiebronnen zijn niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat, amper voldoende om - ooit misschien - tien procent van de energiebehoeften te dekken.

 

1. Windmolens

Te duur en energieverslindend om te bouwen en te onderhouden.
Te onregelmatig in stroomvoorziening.  Meer milieuvervuilend dan men denkt: door het irritante gezoem én door het gebruik en de productie van milieubelastende materialen. Windmolenparken moeten ver van de woonkernen weg blijven.

2. Zonne-warmte

Praktisch gezien alleen bruikbaar om warm water mee te maken, maar op dat vlak absoluut een aanrader. In Spanje heeft ieder nieuw huis zonnepanelen.

3. Aardwarmte

De moeite waard om je huis mee te helpen verwarmen.
Vereist wel electriciteit om de systeen doeltreffend te laten werken.

4. Zonne-electriciteit

Zet zonlicht rechtstreeks om in elektriciteit maar de spiegels moeten wel om de twee weken gepoetst worden, zoniet worden ze veel minder doeltreffend, zeker in bewolkte gebieden. Een onbetaalbare aangelegenheid. Bovendien zijn ze esthetisch een ramp.

5. Hydrocentrales (waterkracht)

Zijn er altijd al geweest maar zijn ook vaak omstreden omdat hele rivieren moeten worden afgezet. Nu steeds meer rivieren ondergronds verdwijnen, zal het belang van hydrocentrales hoe dan ook afnemen. Ook geen goede investering.

6. Getijdenenergie

Het ontbreekt ons aan de nodige staal- en betontechnologie om een grootschalige getijdendam te verwezenlijken.

7. Waterstof

Je hebt er heel veel electriciteit voor nodig om het te maken. De techniek is nog niet op punt voor grootschalige toepassing.

8. Methaangas uit mest

Nog zo’n scheet in een fles.

Geen propere lucht zonder kernenergie

Kernenergie is 99% zuiver wat betreft luchtvervuiling en het afval is met moderne technologie gemakkelijk veilig hanteerbaar. Er bestààt gewoon geen reëel energie alternatief. Het enige duurzame energiebeleid dat we ons met z’n allen kunnen veroorloven is kernenergie om elektriciteit te produceren, aangevuld met waterstofconversie om die energie op kleine schaal weer om te zetten in elektriciteit zoals bijvoorbeeld om er auto’s mee aan te drijven.

Vuile Politiek

Ons gebrekkige energiebeleid put de Belgische economie helemaal uit. Al dat oliegeld dat rechtstreeks naar Rusland, Amerika en de Arabische landen gaat zouden we in onze eigen kernenergie moeten investeren.

Energiebeleid is het resultaat van een politieke beslissing, en politici worden beïnvloed door lobby’s. Kernenergie heeft geen lobby want het is de goedkoopste energievorm. Er is geen handel in kernenergie. In de olie- en gasindustrie gaan miljarden om, en met dat geld worden ook de politici benaderd. De Amerikanen zijn de koplopers op dit gebied.

In Al Gore heeft de Amerikaanse olie industrie zijn grootse criticus ter wereld uit eigen kamp naar voor geschoven. Dat Al Gore kernenergie doodzwijgt ,is ofwel dom ofwel doortrapt. Vermits dommeriken geen politiek leider worden in het machtigste land ter wereld, kan enkel nog doortrapte corruptie Gore’s wetenschappelijk fraudulent gedrag verklaren. Net zoals een gedrogeerd atleet zijn medaille wordt afgenomen, zo moet Al Gore’s Nobelprijs in dringende vraag gesteld worden. De positie van het Zweedse comité dat die Nobelprijs heeft uitgereikt overigens evenzeer. Alfred Nobel draait zich nu om in zijn graf. (Jeff Hoeyberghs)

    © Vivat.be 2020