Aangeboren hartziekten

In het kader van de werelddag voor aangeboren hartziekten, die doorgaat op vrijdag 13 februari 2004, willen we even de aandacht vestigen op deze aandoeningen. Naar schatting 0,8 op de 100 levend geboren baby's ontwikkelden cardiale misvormingen tijdens het vormingsstadium van de foetus. Vroeger kon men deze patiënten vaak niet opereren, maar hier is de laatste 30 jaar verandering in gekomen.


Bepaalde aangeboren hartziekten zoals de tetralogie van Fallot (25% van de cyanogene hartziekten bij kinderen, de zwaarste hartziekten) konden vroeger niet worden geopereerd. De overlevingskans bedroeg toen 66% op de leeftijd van 1 jaar, 40% op de leeftijd van 6 jaar en slechts 6% op de leeftijd van 30 jaar.

Sinds 30 jaar slaagt men erin patiënten met een aangeboren hartziekte, die anders een zeer beperkte levensverwachting zouden hebben, te opereren. De hartziekte wordt gediagnosticeerd bij antenatale echografie of vlak na de geboorte. De zware gevallen
moeten meerdere zware hartoperaties ondergaan, die enkel in gespecialiseerde centra worden uitgevoerd.

De problemen van aangeboren hartziekten bij kinderen worden dan ook aangepakt in de universitaire diensten voor hartchirurgie. Maar parallel daarmee krijgen de cardiologen sinds 10 jaar te maken met een nieuwe patiëntenpopulatie : patiënten met een aangeboren
hartziekte die nu volwassen zijn. Die volwassen patiënten, die meestal tijdens de eerste levensjaren werden geopereerd, houden er immers restletsels aan over, die moeten worden gevolgd. Zo waren er in 2000 waren in de Verenigde Staten ongeveer 1.000.000 mensen met een oude aangeboren hartziekte, een aantal dat trouwens jaarlijks blijft stijgen.

Problemen voor volwassenen met een aangeboren hartziekte

De belangrijkste problemen bij volwassenen met een aangeboren hartziekte zijn :

  • Problemen tijdens de zwangerschap bij geopereerde vrouwen. De operatie resulteert immers niet steeds in een volledige correctie van de aangeboren hartziekte, en het gebeurt ook dat het hart reeds voor de operatie geleden heeft. In beide gevallen is het hart fragieler, wat problemen kan geven tijdens de zwangerschap.
  • Hartritmestoornissen : deze hartritmestoornissen zijn vaak ernstiger dan bij een gezond hart.
  • Infectie van hartkleppen of het kunstmateriaal, dat tijdens de operatie werd geplaatst (endocarditis). Een endocarditis moet steeds langdurig worden behandeld met antibiotica en soms is zelfs een nieuwe ingreep aangewezen.
  • Hartdecompensatie bij jonge personen, vermoeidheid, bloeddrukdaling, verhoogde vatbaarheid voor longaandoeningen met als gevolg problemen van sociale en professionele integratie.

Samengevat, als deze cardiale misvormingen voortaan operabel zijn en als de levensverwachting van de patiënten met aangeboren hartziekte verbeterd is, toch dienen deze patiënten levenslang op regelmatige controle en op frequente raadpleging te gaan bij de cardioloog.

Bij de Dienst Cardiologie van de Kliniek Sint-Jan in Brussel kan je terecht voor meer informatie omtrent aangeboren hartziekten.

Contact :
Dokter E. Beauthier
Dienst Cardiologie, Kliniek Sint-Jan
Broekstraat 104
1000 Brussel
tel: +32 (0)2 221 99 60
fax: +32 (0)2 221 99 66
e-mail:

cardiologie@klstjan.be

www.klstjan.be

Paul Willems

© Vivat.be 2020