'Godsdienstvrijheid is ondemocratisch.' Jeff Hoeyberghs

Jeff Hoeyberghs heeft sinds kort een vaste column in het weekblad P-Magazine. Nooit verlegen om een straffe mening, gaat hij geen enkel thema uit de weg. En dan gaat het zelden of nooit over plastische chirurgie. Een fragment.Godsdienst heeft een belangrijke rol gespeeld toen de wereld nog verdeeld was, toen bevolkingsgroepen binnen een duidelijk afgebakend gebied een gezamenlijke moraal tot wet promoveerden. Vandaag leven we in een globale, gemengde cultuur en kan je van overheidswege geen moraal meer opleggen, tenzij het democratisch zo beslist wordt. De huidige toepassing van het principe van de godsdienstvrijheid is dus strijdig met de democratie en kan beter afgeschaft worden. Niet dat we daarom de ramadan zouden moeten verbieden, of de kerken sluiten, maar religieuze motieven of overwegingen mogen in het openbare leven geen rol van betekenis meer spelen. In een sterke, goed functionerende democratie heeft religie gewoon geen publieke plaats. Integendeel, het openbaar mengen van staat en kerk dreigt de bevolking in toenemende mate te verdelen.

In zijn privé-leven is iedereen vrij om te doen en laten wat hij wil. Maar je vrijheid, en dus ook je godsdienstvrijheid, eindigt waar die van de anderen begint, op straat dus, in het publieke leven. En op het voetbalveld. Of zouden de supporters hun geld terugkrijgen als hun idool verzwakt op het veld verschijnt omdat hij die dag nog niks gegeten heeft?

HET IS DE SCHULD VAN DE KATHOLIEKEN

Wij hebben het probleem van de godsdienstvrijheid in het westen zelf gecreëerd, met name de katholieken, die na de Franse revolutie hun macht wilden behouden. Het heeft geen haar gescheeld of de godsdienst was toen gewoon volledig weggedrukt naar het privé-leven. Nu staan diezelfde, o zo verdraagzame katholieken, te fulmineren tegen de islamieten omdat die, onder het vaandel van dezelfde democratisch gesteunde godsdienstvrijheid, hun rechten opeisen. Waarom zouden we dat die mensen in Allah’s naam verwijten? In de Arabische landen zijn ze wat dat betreft een stuk slimmer dan hier. Daar is het ondenkbaar dat je als anders-gelovige de gemeenschappelijke normen aan je laars lapt.


Ik praat wel eens met moslims en die zijn het in grote lijnen met me eens. Zij weten hun geloof te relativeren en beseffen maar al te goed dat ze hun huidige status te danken hebben aan de democratie. Daarom zijn ze naar hier gekomen. Natuurlijk kennen ze integratieproblemen, moeten ze hier eerst hun weg vinden, maar dat is een natuurlijk proces, een kwestie van generaties. Mensen die het goed doen, die goed functioneren in de maatschappij, die zich aanvaard en erkend voelen, hebben veel minder behoefte om zich bij een religieuze groep aan te sluiten. Het zijn vooral mensen met een zwakkere persoonlijkheid, van welke afkomst dan ook, die samenklitten, niet alleen in de godsdienst maar ook in vakbonden en andere groepsverbanden.
Er staat de overheid, in dit geval Europa, eigenlijk maar één ding te doen: de godsdienstvrijheid buiten de publieke wet te plaatsen. Het is een kanker die we moeten bestrijden. God betekent voor iedereen iets anders en dat veroorzaakt al te vaak miserie, zoals de geschiedenis afdoende heeft aangetoond. Het geloof wordt gebruikt als excuus om mensen samen te drijven en op de lange termijn om een soort leger te creëren, om een gemeenschap uit te bouwen waarvoor de ‘gelovigen’ hun leven willen geven. Hoe zouden ze de mensen anders ooit zo gek krijgen om ten oorlog te trekken?

DE C MOET WEG

Godsdienst sponsoren met publiek geld is een schande. Religieuze gebouwen helpen financieren: even godgeklaagd. We gebruiken het belastinggeld toch ook niet om schuimparty’s te subsidiëren? Een kerk die niet kan leven van het geld dat ze bij haar volgelingen inzamelt, is die naam niet waardig.
Als het van mij afhangt, verdwijnt ook elke link naar godsdienst uit het publieke leven. De C moet weg uit politieke partijnamen en alle openbare instituten. Politiek bedrijf je op basis van een concreet programma, niet van een nomadenerfenis uit de woestijntijd. Zo werkt de democratie in Afrika. Daar stem je op een zoeloe omdat je tot de zoeloes behoort. Over het partijprogramma praten ze daar niet.
In een geciviliseerde democratie wordt er gestemd op basis van een programma. Zo komen we tot een systeem dat iedereen maximale vrijheid biedt en waarin iedereen maximaal aan bod komt.

DIEREN GELOVEN NIET

Godsdienst is een menselijke reflex. Wij denken te veel na en godsdienst helpt sommige mensen om nog een beetje de controle te bewaren over die hersenen in overdrive. Diersoorten die minder hersens hebben dan wij, kennen geen godsdienst. Misschien kunnen we maar beter ‘Moeder Natuur’ opnieuw tot Godin verheffen. Uiteindelijk is het Zij het die, moegetergd door de dwalingen van homo sapiens, de rake klappen uitdeelt. Voor iedereen objectief waar te nemen, bovendien. Amen en uit.

Een wereld van wellness

 

                © Vivat.be 2020