X-Files van de geschiedenis 32: de Rothschilds

Als geld de wereld regeert, zijn de Rothschilds onze schatbewaarders. Ergens halverwege de 20ste eeuw bezaten deze roemruchte familie zowat de helft van alle wereldse rijkdommen. Dat fortuin hadden ze in de eerste plaats te danken aan de oorlog tegen...Napoleon.


De Stamvader

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), (een joodse) wisselagent en hofboekhouder in Frankfurt, Duitsland had tien kinderen. Vijf van zijn zonen erfden het financiële virus. Nathan Mayer Rothschild zette een textielzaak op in Manchester, Engeland, en nadien een bank (die tot vandaag zijn naam draagt) in de City van Londen. Jakob James Mayer opende een bank in Parijs. Salomon Mayer vestigde zich in Wenen, als financier van de Habsburgse keizer en van de eerste Centraal-Europese spoorwegen. Calmann Mayer deed bankzaken in Napels en onderhield meer dan vriendschappelijke contacten met paus Gregorius XVI. Amschel Mayer junior, de oudste van de vijf Rothschild-zonen, stond aan het hoofd van het moederhuis in Frankfurt.

Toen Nathan in 1836 overleed, konden de Rothschilds zich de machtigste bankiers van Europa noemen, niet in het minst omdat ze over het meest efficiënte communicatiesysteem beschikten. De supersnelle koeriers van het befaamde vervoerbedrijf Thurn und Taxis) reisden in hun opdracht door Europa met gecodeerde informatie. Het briefgeheim op de post van concurrenten en politieke vijanden werd schaamteloos gebroken.

Kassa!

In 1814 kregen de Rothschilds van de Britse regering de opdracht om fondsen te verzamelen voor de oorlog tegen Napoleon. In 1818 regelde Nathan een lening van 5 miljoen pond aan Pruisen, de eerste van een lange reeks leningen (meestal in de vorm van obligaties) aan regeringen over de hele wereld. Dat was de core business van de Rothschild-broers, die ook investeerden in spoorwegen, fabrieken en edelmetalen, vooral goud. In 1825 hielpen ze de Britse regering uit de nood met een lading goudstaven ter waarde van tien miljoen pond. En net als de Rockefellers speelde de familie handig in op de Gold Rush, met nieuwe vestigingen in California en Australië, en de aankoop van enkele Oostenrijkse en Spaanse kwikmijnen. Kwik werd gebruikt om edelmetalen te raffineren en de Rothschilds hadden er een monopolie op. Later zou de familie ook koper- en nikkelmijnen gaan exploiteren, de diamantmaatschappij De Beers helpen oprichten, het Suez-kanaal financieren en (in Rusland) olievelden ontginnen.

Bank Brussel-Lambert

De Londense N M Rothschild & Sons beheerde meer dan honderd jaar lang de koninklijke muntfabriek en tot vandaag wordt er iedere dag om 11 uur de wereldgoudprijs vastgesteld. Veel dichter kan je niet langs de kassa passeren, ook al heeft baron David de Rothschild recent verklaard dat zijn bank de traditie (Gold Fixing) wil stopzetten. De prijs van het goud is de afgelopen 25 jaar nog nauwelijks gestegen en de Rothschilds willen hoe dan ook uit de grondstoffenhandel stappen. Ze zullen daardoor alleszins geen boterham minder moeten eten. Volgens sommige bronnen beheert de familie Rothschild vandaag zowat de helft van alle wereldse rijkdommen. Waarvan wellicht ook een klein deel bij de voormalige Bank Brussel Lambert (BBL, nu ING). Van 1975 tot 1986 was Jacques Thierry, zoon van Nadine de Rothschild (1898-1958), president van de BBL.

Het kan mij niet schelen welke marionet er op de troon zit en regeert over een rijk waar de zon nooit ondergaat. De man die het Britse geld controleert, regeert het imperium. En dat ben ik.” (Nathan Mayer Rothschild, 1777-1836) (Karel Michiels)

 

© Vivat.be 2020