Waterschade: wat is er precies gedekt?

De brandverzekering is de belangrijkste verzekering voor huis en inboedel. Naast brandschade dekt ze echter nog een groot aantal andere schadegevallen, waaronder waterschade. Maar wanneer precies kunt u op deze verzekering terugvallen?
 


Een gesprongen/kapotte waterleiding

Bij een lek in de waterleiding, of dit lek nu veroorzaakt werd door vorst of door een gebroken leiding, ben u gedekt door uw brandverzekering. Ook een defecte boiler of een ander falen van het hydraulisch systeem valt onder deze polis. Beschadigd meubilair, maar ook behang, tapijt, pleisterwerk, parket enz. worden gedekt. Ook kosten die u maakt om het lek op te sporen worden soms vergoed. (Vaak moet men breken om een lek te lokaliseren.) Mocht er na de waterschade schimmel ontstaan in de muren wordt ook dit gedekt. Zelfs preventie van schimmelvorming kunt u door de verzekeraar laten regelen. Die kiest immers voor de goedkoopste oplossing, en dat is in dit geval voorkomen en niet genezen.

Het regent binnen

Als het bij zware regen of onweer binnenregent langs het dak bent u gedekt door uw brandpolis. De verzekering vergoedt de schade die het water heeft aangericht. De reparatie van het lek of van het dak valt echter niet onder diezelfde polis.
Regent het binnen via de muren of via een raam, dan hangt het van de specifieke polis af of u verzekerd bent of niet. Bij onverwacht hevige onweders willen sommige verzekeraars nog wel eens flexibel uit de hoek komen in het kader van klantenbinding. Een voorbehoud bij de uitkering van uw polis wordt gemaakt wanneer de schade een gevolg is van gebrek aan onderhoud.
Komt de regen langs onder binnen, dan is er meestal geen tussenkomst. Een kapotte of overbelaste riolering geldt in verzekeringstermen als overstroming, dus als natuurramp – en daar kunt u zich niet tegen verzekeren.

Het regent....buiten

Spullen die buiten staan tijdens een onweer of storm en op die manier beschadigd worden, zijn niet gedekt door uw brandpolis. U had er immers aan moeten denken uw tuinmeubilair, satellietschotel of hondenhok op tijd binnen te zetten.

Overstroming en dijkbreuk

Tegen natuurrampen bent u via de doorsnee brandpolis niet verzekerd. En het woord natuurramp wordt door de verzekeraars nogal ruim opgevat: ook een overbelaste riool, smeltende sneeuw of springvloed vallen daaronder. Vuistregel is: komt het water van boven, dan bent u verzekerd, komt het langs onderen dan bent u dit niet.
Sommige verzekeraars nemen overstroming wel op in hun basispolis. De vrijstelling of franchise is in deze gevallen echter dusdanig hoog dat men er vaak niets aan heeft. In het geval dat er zich in de tien jaar voor het afsluiten van de polis al een overstroming heeft voorgedaan in het gebied, wordt deze basisvrijstelling zelfs nog hoger, tot zelfs tien keer de vrijstelling die men toekent bij een normale brandpolisuitkering (meestal is dit ongeveer 200 euro).
Bent u het slachtoffer van een overstroming, dan zit er niets anders op dan te hopen dat deze officieel tot natuurramp wordt uitgeroepen door de regering, en u een beroep kunt doen op het nationaal rampenfonds. Reken er niet op dat dit snel en vlot verloopt: er gaat een hele administratieve rompslomp vooraf aan de uitbetaling, die meestal pas na jaren gebeurt.

Ellen Wielandt

© Vivat.be 2020