Verzekeringen en carpooling

De Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO) schenkt aandacht aan het fenomeen carpooling. Een autobestuurder die van plan is zijn voertuig te "delen" met een collega kan zich immers zorgen maken : welke verzekering komt tussenbeide in geval van een verkeersongeval?
Als een automobilist een collega meeneemt naar het werk onder de vorm van carpooling, moet men er dan vanuit gaan dat de bestuurder voor zijn eigen rekening rijdt (woonplaats - werkplaats) en de eigen autoverzekering dus voorgaat? Of moet men het eerder houden op een verplaatsing voor de rekening van het bedrijf omdat men een collega vervoert?

Volgens de BVVO mag de kwestie van verzekering geen probleem stellen bij carpooling. De BA (verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid) zal al de schade vergoeden die de passagiers oplopen, ongeacht het feit of de bestuurder in fout is of niet. De passagiers worden eigenlijk beschouwd als "zwakke weggebruikers". Daarentegen zal de bestuurder wel niet kunnen tellen op een schadeloosstelling door deze verzekering indien hij een verantwoordelijkheid zou dragen bij het ongeval.

Natuurlijk is de wetgeving op de werkongevallen van toepassing wanneer men zich naar de werkplaats begeeft. In dat geval zullen de verzekeraars hiermee rekening moeten houden.

In aangehaald geval wordt carpooling beschouwd als een vriendendienst, waarbij het enkel gaat om het delen van de kosten. Indien het gaat om vervoer tegen een hoger tarief dan het delen in de kosten, moet je dit aangeven bij de verzekeraar (los van alle andere eventuele verplichtingen die bij het betaald vervoer van personen komen kijken)!


Jiri Pragman

Bron : Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO)
© Vivat.be 2020