Vanaf 1 mei zijn amateur-sporters automatisch verzekerd tegen sportongevallen

Goed nieuws voor de ongeveer 200.000 Belgische amateur-sporters. Vanaf 1 mei 2003 zullen ze automatisch via hun verplichte ziekteverzekering gedekt zijn voor sportongevallen. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de dubieuze en ingewikkelde toestanden die vroeger golden en waarbij het slachtoffer van een sportongeval vaak het kind van de rekening werd.


Tot 1 mei 2003 gelden nog steeds de oude regels, waarbij de verplichte ziekteverzekering niet mag tussenkomen voor sportongevallen tijdens wedstrijden waarvoor toegangsgeld wordt gevraagd en waarvoor atleten om het even welke vorm van bezoldiging ontvangen. Dit verbod omvat ook de trainingen. Volgens de huidige wetgeving moeten de betrokken sportclubs zelf zorgen voor een afdoende verzekering voor alle ongevallen in clubverband. 

De wetgeving werd ook steeds zeer strikt geïnterpreteerd. Zelf heb ik enkele jaren zaalvoetbal gespeeld in een clubje dat we met enkele vrienden opgericht hadden om in een lokale competitie te spelen als wekelijks tijdverdrijf. Ook wij moesten een verzekering afsluiten voor gebeurlijke ongevallen en deze kosten kwamen dan nog eens bovenop de kosten voor uitrustingen, ballen, het afhuren van een zaal. Wij vonden gelukkig snel bereidwillige sponsors, maar clubs die niet in dit geval verkeren, durven wel eens gaan bezuinigen op een verzekering. Zij volgen de redenering dat je wel zonder verzekering kan voetballen, maar niet zonder truitjes en ballen. Wanneer er zich dan een ongeval voordoet is het slachtoffer tweemaal het kind van de rekening.

Soms opteerde men dan om dit sportongeval niet als dusdanig aan te rekenen en te verhalen op de verplichte ziekteverzekering. Indien een slachtoffer van een sportongeval vervolgens bij een controle tegen de lamp liep, riskeerde hij de tussenkomsten van het ziekenfonds terug te moeten betalen.

Minister Frank Vandenbroucke maakt nu een einde aan deze toestanden door sportongevallen te laten dekken door de verplichte ziekteverzekering. Dit betekent ook minder kosten voor amateurclubs. Verder wil ik erop wijzen dat voor profsporters niets verandert. Zij waren door hun arbeidscontract steeds al wettelijk verzekerd voor arbeidsongevallen. In ieder geval is deze aanpassing welgekomen voor wie in het weekend de wielertoerist uithangt, een balletje trapt in een lokale amateurcompetitie of een andere sport beoefent.

Paul Willems

© Vivat.be 2020