Staat u op de zwarte lijst?

Verzekeringspremie niet betaald?  Verschillende schadegevallen veroorzaakt? Valse verklaringen afgelegd? Verzekeringsfraude gepleegd? Dan is de kans groot dat u op de 'zwarte lijst' staat van speciale risico's.


Wat is de zwarte lijst?

Eigenlijk heet hij RSR, van risques spéciaux/speciale risico's. Datassur, de informatiebank van de verzekeraars, bepaalt of u gemiddeld meer risico loopt op een schadegeval dan andere verzekeringnemers uit uw bevolkingsgroep. Ruim de helft van alle registraties hebben te maken met autoverzekeringen.

Welke gegevens bevat de zwarte lijst?

Persoonsgegevens, de reden van de registratie, de verzekeringstak en de hoedanigheid van de verzekeringnemer, het dossiernummer, de oorspronkelijke feiten.

Hoe lang blijft uw naam op de zwarte lijst staan?

In het beste geval drie jaar (premie niet betaald), in het slechtste geval (fraude) tien jaar.

Kunt u zich laten schrappen van de zwarte lijst?

U kunt in elk geval een aanvraag indienen bij Dattasur, de Meeussquare 29, 1000 Brussel. Als uw naam niet geschrapt wordt, komt uw betwisting in elk geval in het dossier. Als u geen overeenkomst bereikt met Datassur, kunt u de Ombudsman verzekeringen aanschrijven, de Meeussquare 35, 1000 Brussel.

© Vivat.be 2020