Niet-verzekerde automobilisten uit het verkeer!

Weg met de "zwartrijders"! Er zouden in België ongeveer honderdduizend automobilisten een voertuig besturen zonder over een verzekering te beschikken. Dit is verboden en daarnaast brengt dit ook heel wat financiële risico's mee, want de financiële gevolgen van een ongeval kunnen zeer zwaar blijken. Het uur van de strijd tegen de
"zwartrijders" heeft geslagen.
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds heeft de kat de bel aangebonden. Dankzij de wet Monfils van 2 augustus 2002 beschikt het feitelijk over de macht om een brief te sturen naar alle houders van een nummerplaat die niet over een verzekering beschikken. Deze personen identificeren is nu een makkie, want het volstaat de gegevensbank Veridass te raadplegen, die de gegevens die betrekking hebben op in België ingeschreven voertuigen vergelijkt met de gegevens van de verzekeraars.

In de praktijk wordt na deze raadpleging een eerste brief gestuurd. Indien de geadresseerde niet reageert of zich niet in orde stelt, wordt een tweede ingebrekestelling verzonden onder de vorm van een aangetekend schrijven. Indien deze herinnering geen effect ressorteert worden de gegevens van de automobilist zonder verzekering overgemaakt aan de politiediensten van de zone waaronder de woonplaats van de persoon valt. Een vijfde van de niet-verzekerden zagen zo reeds hun gegevens overgemaakt worden aan de politie. Zij riskeren een bezoekje van de politie om hun nummerplaat in beslag te nemen... en/of hun voertuig!!!


Jiri Pragman
© Vivat.be 2020