Hogere pensioenen

Op 1 december 2007 worden het bedrag van het gewaarborgd minimumpensioen zelfstandige (GMZ) en het basisbedrag van de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) opgetrokken.Gewaarborgd minimumpensioen zelfstandige (GMZ)
 

Vanaf 01-12-2007 zal het bedrag voor een gezinspensioen op basis van een volledige loopbaan opgetrokken worden tot € 1.060,67 per maand. 

Vanaf 01-12-2007 zal het bedrag voor een overlevingspensioen of voor een pensioen als alleenstaande op basis van een volledige loopbaan opgetrokken worden tot € 798,03 per maand.

De Rijksdienst voor Pensioenen zal iedereen die recht heeft op een verhoging in december 2007 persoonlijk en schriftelijk verwittigen. 

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 

Vanaf 01-12-2007 zal het basisbedrag van de IGO (van toepassing voor samenwonenden) verhoogd worden van € 6.363, 65 tot € 691 per jaar. 

Vanaf 01-12-2007 zal het verhoogde basisbedrag van de IGO (van toepassing voor alleenstaanden) verhoogd worden van € 9.55,8 tot € 9.736,52 per jaar.

Bij de herberekening van de IGO zal rekening gehouden worden met het pensioen en andere bestaansmiddelen van de rechthebbende(n).

De Rijksdienst voor Pensioenen zal iedereen die recht heeft op een verhoging in december 2007 persoonlijk en schriftelijk verwittigen.

Informatie

Gewestelijke kantoren & zitdagen: voor de locaties en openingsuren surf naar Rijksdienst voor pensioenen (onder “contact”) of bel de gratis groene lijn:  0800 5026 (van maandag tot vrijdag, van 8.30u tot 12u en van 13u tot 17u) 

info@rvp.fgov.be

Centraal bestuur RVP: Zuidertoren
1060 Brussel

    © Vivat.be 2020