Bijstand en reisverzekering: service staat centraal

Of de Belg nu alleen reist, met zijn gezin of in groep, of hij er nu graag met de rugzak op uittrekt of liever niets aan het toeval overlaat, een reis is te kostbaar om deze door een tegenslag te laten vergallen. Een paar voorzorgsmaatregelen maken dan ook deel uit van een gedegen reisvoorbereiding.


Daarom zijn er de verzekering en de bijstand, die er samen voor zorgen dat de reis naar het buitenland of binnen België zelf met een gerust gevoel aangevat kan worden. De verzekering biedt een financiële bescherming tegen een hele reeks van nadelige gebeurtenissen. De bijstand wordt ingeschakeld om in noodsituaties alle acties waarmee problemen snel moeten worden opgelost, te organiseren en te regelen. Het spreekt vanzelf dat in die situaties alleen de kwaliteit van de opvang en het professionalisme van de bijstandverlener van belang zijn. In dat opzicht vullen verzekering en bijstand elkaar aan.

De bijstand en de reisverzekering worden door de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO) in de kijker geplaatst in een cahier die zowel op papier als op het Internet (

www.bvvo.be/bijstand
) beschikbaar is. De bijstand heeft haar grondslag in de reissector, maar zij heeft haar actieterrein voortdurend ontwikkeld. Zo is er in allerhande vormen van hulpverlening bij kortere verplaatsingen voorzien, en vervolgens is ook de dienstverlening uitgebreid, in de zuivere betekenis van het woord, onder meer bij voorvallen in het dagelijkse leven. In deze publicatie "Bijstand en Reisverzekering" komen de verschillende facetten ervan aan bod: bijstand aan personen, bijstand aan voertuigen, inzet van vaklui, en beantwoorden van oproepen. Aan de hand van cijfers wordt de evolutie geschetst van de bijstand, de mensen en middelen die zij inzet, en het historische en regelgevende kader. De brochure gaat ook nader in op reisverzekeringen en legt uit wat een annulatie-, een bagage-, of een reisongevallenverzekering nu precies dekt. Een blindedarmontsteking uiteraard, maar ook nog veel andere zaken!

Een nieuw beroep

Met de bijstand is er een nieuw beroep ontstaan, waarvoor een bijzondere gave vereist is: je moet een luisterend oor hebben, uiterst professioneel ingesteld en goed georganiseerd zijn om iemand die zich soms op duizenden kilometers afstand bevindt, uit de nood te kunnen helpen. Het gaat veel verder dan het gewoon organiseren van pechverhelping: de bijstandverlener evalueert de oplossingen om een oproep te beantwoorden, bepaalt de kwaliteitsnormen van de prestaties et schrikt er niet voor terug om aan psychologische opvang te doen. Dat bijstand overigens een dankbaar beroep is, mag blijken uit vele dankbrieven. Ook de reisverzekering heeft zich meer en meer aangepast aan de verwachtingen van een steeds reislustiger publiek. Het is dan logisch dat deze verzekering ook ter sprake komt in deze nieuwe publicatie van de BVVO.

Jiri Pragman

© Vivat.be 2020