Bent u bang om afhankelijk te worden?

Het blijkt uit een peiling van Swiss Life Belgium: 74% van de Belgen bang is bang om zijn zelfstandigheid te verliezen. Daarnaast weet bijna 30% niet of ze voldoende middelen hebben om hun zorgfase te betalen. 17% kan de zorgfase sowieso niet betalen. En er is bijna geen verschil tussen Vlaanderen en de Franstalige Gemeenschap.Pensioenverzekeraar Swiss Life organiseerde in de maand september een representatieve bevraging onder 8778 volwassen Belgen, waaronder heel wat senioren. Zij beantwoordden vragen als:

 

Vanaf welke leeftijd denk ik zorgbehoevend te worden?
Wens ik dan opgenomen te worden in een verzorgingstehuis, of hoop ik dat mijn kinderen voor mij zullen zorgen?
Wat kost een rusthuis?
Ben ik bereid mijn ouders te laten inwonen?
Waar ben ik het meeste bang voor? 

Eén conclusie dringt zich op: de zorgfase is geen taboe meer. 71% van de respondenten wist deze PensioenPeiling dan ook te appreciëren. 
Dit zijn de meest opvallende resultaten:

Belg schat ouderdom goed in
De Belg is realistisch en zelfs optimistisch als hij zijn ouderdom inschat. 20% denkt tussen 75 en 79 jaar oud te worden, 29% (iets meer vrouwen dan mannen) mikt op 80 tot 84. De 'officiële' gemiddele levensverwachting voor mannen is 76 jaar, voor de vrouwen 82 jaar.

Belg koppelt zorgbehoevend zijn aan eindfase leven
De leeftijd waarop de Belgen denken zorgbehoevend te worden komt overeen met hoe oud ze zullen worden, wat overeen stemt met de statistieken van het Federaal Planbureau. Vanaf 75 jaar nemen de mobiliteit en het fysiek functioneren inderdaad afneemt.  

Arbeiders zijn pessimistischer ingesteld
Directieleden zijn positiever ingesteld en denken dus langer
zelfstandig te kunnen blijven. 

75 – 79 jaar: 19% arbeiders, 27% voor directieleden, 23% algemeen.
80 – 84 jaar: 17% arbeiders, 26% directieleden, 24% algemeen.

Belg wil liever niet naar rusthuis 
64% van de Belgen wenst thuis te blijven wonen en verzorging te genieten ofwel van familie, ofwel professioneel, ofwel van onbekenden. Toch verwacht 43% dat ze in een rusthuis zullen belanden. Maar een heel miniem aantal Belgen wenst of verwacht bij de familie te gaan inwonen. 18% van de Belgen heeft er nog niet over nagedacht.

1/3 van de Belgen is bereid zijn zorgbehoevende ouder(s) te laten inwonen
32%, waarvan iets meer vrouwen en zeker jongeren (39%), is toch bereid om de ouder(s) te laten inwonen zodra ze zorgbehoevend zijn. En dat terwijl heel weinig mensen dit wensen of zelfs maar verwachten (2%). 43% ziet dat niet zitten en 23% heeft er nog niet over nagedacht. Voor 3% van de Belgen is inwonen bij de kinderen en familie reeds het geval. 

2/3 van de Belgen wil financiële bijdrage van zorgbehoevende ouders indien ze bij hen inwonen.
Als de ouders dan toch zouden inwonen, is 70% voorstander om een financiële bijdrage te vragen. 6 op 10 Belgen zouden een bijdrage willen die overeenkomt met de werkelijk gemaakte kosten. 7% wil een bijdrage gelijk aan het maandelijkse pensioen en 3% wil een bevoorrechte positie bij de erfenis.

Swiss Life
Pensioendag 8 november 2007

    © Vivat.be 2020