Tax-on-web, doe je aangifte in de personenbelasting online

Vanaf 22 mei 2003 kunnen de Belgische burgers online hun aangifte doen in de personenbelasting. In een eerste fase geldt dat wel alleen voor personen die enkel deel 1 van de aangifte moeten indienen. Hierbij gaat het dus hoofdzakelijk om werknemers en gepensioneerden. De zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepen, die ook het tweede deel van de aangifte dienen in te vullen, vallen uit de boot. Dit initiatief is een nieuwe stap in de richting van e-government, dat erin bestaat elektronische diensten aan de burgers aan te bieden om de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen.


Deze nieuwe online dienst werd onder auspiciën van Minister van Financiën Didier Reynders ontwikkeld door de federale Overheidsdienst Financiën in samenwerking met Fedict. Met de komst van Tax-on-web kan de burger nu op 3 verschillende manieren zijn aangifte in de personenbelasting indienen : zoals vroeger met een papieren aangifte, via Finform (

www.finform.fgov.be
) waarbij je de aangifte invult op je computer en daarna afdrukt, en nu via Tax-on-web.

Er zijn verschillende voordelen bij het online indienen van je belastingaangifte : snelheid, berekening van het bedrag van je belastingen is mogelijk, online hulp, online bewaren van gegevens die je gedurende het jaar voortdurend kan bijwerken en aanpassen, ontvangstbewijs in de vorm van een kopie van de ingediende aangifte,...

Hoe Tax-on-web gebruiken

Om Tax-on-web te gebruiken moet je je eerst

registeren
. Er zijn twee registratieprocedures : één voor veiligheidsniveau 1 en één voor veiligheidsniveau 2 (optioneel). De registratieprocedure kan een week in beslag nemen.

Veiligheidsniveau 1

Eerst vul je een online formulier in waarop de volgende gegevens dienen te figureren : rijksregisternummer, nummer van de identiteitskaart en SIS-kaartnummer. Zo kan men de identiteit van de burger controleren, vermits dit unieke nummers zijn. De door de burger opgegeven informatie wordt vervolgens geverifieerd bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Rijksregister van de Natuurlijke Personen. Indien de gegevens kloppen krijgt de burger hiervan een melding en kan naar het volgende scherm. Indien er iets niet klopt krijgt de burger de melding het nog eens te proberen. Men kan wel slechts vijf keer per dag proberen en dit om fraude tegen te gaan.

De tweede stap volgt op een succesvolle validatie van de drie bovengenoemde gegevens. Men krijgt een standaard gebruikersnaam aangeboden, maar men mag deze veranderen. Vervolgens moet men een paswoord ingeven dat ten minste 8 karakters en zowel letters als andere karakters dient te bevatten (om de veiligheid te vergroten natuurlijk). Zorg dat je een veilig paswoord kiest dat moeilijk te achterhalen is. De keuze van een paswoord is vrij, maar ook op eigen verantwoordelijkheid (indien je het paswoord vergeet, verliest of vermoedt dat iemand er oneigenlijk gebruik van maakt, moet je dit zo snel mogelijk melden aan de helpdesk). Hierna gaat het systeem controleren of gebruikersnaam en paswoord uniek zijn en nog niet door anderen gebruikt worden. Daarna krijgt men melding dat de gebruikersidentiteit correct werd gecreëerd en vanaf dan kan men vrij gebruik maken van de diensten die het systeem aanbiedt. Je krijgt ook de melding dat je voor sommige handelingen eerst de registratieprocedure voor veiligheidsniveau 2 moet doorlopen.

Veiligheidsniveau 2

Als je je geregistreerd hebt op veiligheidsniveau 1 kan je daarna de registratieprocedure voor veiligheidsniveau 2 aanvatten. In deze fase moet je een e-mailadres opgeven, waarna het systeem een e-mail zendt naar dit adres met een unieke link naar een webpagina. Je klikt vervolgens op deze link en komt op een webpagina waar je je paswoord dient in te voeren. Op die manier wordt je e-mailadres gevalideerd. Automatisch stuurt men daarna via de gewone post naar je officiële adres een brief met een token, dat noodzakelijk is om je aan te melden op en toegang te krijgen tot veiligheidsniveau 2. Een token is een kaart (met dezelfde afmetingen als een bankkaart), die 24 persoonlijke codes bevat. Het token wordt gebruikt om uw authentificatie op het portaal te versterken en om u toe te laten toegang te krijgen tot de beveiligde online diensten op het portaal van Tax-on-web.

Na de registratie

Nadat je de registratieprocedure doorlopen hebt, kan je je aangifte in de personenbelasting online invullen en indienen. Je zal daarnaast ook feedback krijgen bij het invullen wanneer vergissingen of nalatigheden vastgesteld worden. Verder krijg je een simulatie van de belastingberekening. Telkens wanneer je gebruik wil maken van deze online diensten zul je één van de codes op het token moeten invoeren. Verlies deze kaart dus niet. Vergeet ook niet dat een registratie persoonlijk is. Echtgenoten moeten zich dus apart registreren.

De aangifte in de personenbelasting moet dit jaar in ieder geval vóór 31 juli 2003 ingediend worden. Zorg dat je er dus op tijd mee klaar bent.

Intro Tax-on-web

Registreren Tax-on-web

Paul Willems

© Vivat.be 2020