Fraude in de "recovery rooms"

De Belgische Commissie voor het Bank- en Financiewezen heeft de laatste tijd veel vragen van beleggers ontvangen die gecontacteerd werden door zogenaamde "recovery rooms". Het gaat hier simpelweg om een nieuw fraudemechanisme, waarvoor men de beleggers wil waarschuwen.


Het gaat om een fraudemechanisme dat vooral gericht is tot personen die in het verleden aandelen hebben gekocht via financiële bemiddelaars die hiervoor niet over de nodige toelating beschikten. In veel gevallen verloren dergelijke aandelen, die men vrij duur had aangekocht, bijna hun volledige waarde na enkele maanden. Op dat moment verschijnen de "recovery rooms" ten tonele : de beleggers, die tegen een veel te hoge prijs waardeloze aandelen hebben aangekocht, worden door "recovery rooms" gecontacteerd met het voorstel de aandelen over te kopen tegen een hogere prijs dan de op dat ogenblik geldende marktprijs. De meest uiteenlopende redenen worden aangehaald om de hogere prijs te verantwoorden, zoals bijvoorbeeld een poging tot overname van de vennootschap waarvan de aandelen zouden worden overgekocht door de "recovery room". De beleggers in kwestie zijn maar wat blij dat ze zich tegen een redelijke prijs van de waardeloos geworden aandelen kunnen ontdoen, maar er is een addertje onder het gras. Vervolgens vraagt de persoon die zich voordoet als kandidaat-koper van de aandelen in kwestie aan de belegger om voorafgaandelijk een aantal "kosten" te betalen. Hierna verdwijnt de kandidaat-koper met de noorderzon en met de op die manier vergaarde som geld.

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen raadt personen, die in het verleden aandelen hebben gekocht door bemiddeling van een vennootschap die hiertoe niet over de nodige toelating beschikte, aan van zeer voorzichtig om te springen met dergelijke voorstellen en van in elk geval nooit voorafgaandelijk over te gaan tot het betalen van een bepaald bedrag.

Een lijst met vermelding van bepaalde ondernemingen die in België financiële instrumenten hebben aangeboden zonder hiertoe over de vereiste toelating te beschikken kan men raadplegen op de website van de

Commissie voor het Bank- en Financiewezen
(in de rubriek "spaardersinfo", afdeling "waarschuwingen").

Jiri Pragman

© Vivat.be 2020