Een reikende hand voor "beursnullen"

Moet je over veel geld beschikken om op de beurs te "spelen"? Moet je over een afdoende economische vorming beschikken? Of heeft iedereen de mogelijkheid de nodige bagage te verwerven om zijn investeringen te verbeteren? INVESTA biedt informatie, vormingen en (her)groepeert beleggingsclubs.


Men kende reeds de Europese Vereniging voor Individuele Beleggers (AEI-EVB) en de Fédération belge des clubs d'investissement (FBCI, die trouwens ook een aparte Vlaamse tegenhanger had). Deze twee verenigingen zijn nu gefusioneerd en hebben de bvba INVESTA opgericht, de Vereniging van actieve beleggers. Doelstellingen van de vereniging zijn de vorming van, het verstrekken van informatie aan, het vertegenwoordigen van en eventueel de verdediging van individuele beleggers om er actoren van te maken die op de hoogte zijn van het economische reilen en zeilen.

Het doelpubliek blijft samengesteld uit spaarders die hun financiële beleggingen willen verbeteren, nieuwsgierige studenten die de economische wereld willen ontdekken, werknemers en toekomstige gepensioneerden die denken hun pensioen beter te kunnen voorbereiden door complementaire inkomstbronnen te voorzien. Sommigen vinden er gewoon plezier in van economische mechanismen te onderzoeken, terwijl anderen hun investeringstechnieken willen verbeteren om hun vermogen beter te kunnen beheren.

INVESTA biedt vormingen van verschillend niveau aan, die betrekking hebben op een initiatie in de beurswereld, het internet, de fundamentele en technische analyse van aandelen, statistieken en de financiële boekhouding, op obligaties, opties, warrants, de leer van de beurscycli, het beheer van een gediversifieerde portefeuille, beursanalyse,...

In het hele land zijn beleggingsclubs actief. Deze willen de belegger aanleren van kwalitatief sterke bedrijven te selecteren en hem in staat stellen de vruchten van zijn geïnvesteerd kapitaal te plukken. Elk lid stort bij de oprichting van de club een bepaald bedrag (oprichtingskapitaal) en vervolgens elke maand een som, die ofwel vast is ofwel tussen bepaalde statutaire limieten ligt.

De vereniging INVESTA organiseert daarnaast voor de leden bezoeken aan binnenlandse bedrijven die beursgenoteerd zijn.
De leden van de vereniging hebben toegang tot de lees- en documentatiezaal. Deze beschikt onder meer over Franstalige, Nederlandstalige en Engelstalige dagbladen, belangrijke beleggingsbrieven, magazines en gespecialiseerde boeken en naslagwerken. Deze multimediazaal is verder uitgerust met computers, die over een internetaansluiting beschikken en uitgerust zijn met speciale software voor het maken van technische analyses.

Verder geeft de vereniging het INVESTA Magazine uit, een informatief maandblad met een activiteitenagenda van de vereniging. De website van INVESTA legt de doelstellingen en activiteiten van de vereniging verder uit en bevat een complete agenda van de activiteiten en vormingen en biedt heel wat informatie die interessant kan zijn voor beleggers. Dit laatste vind je evenwel enkel op de Franstalige website.

Praktische informatie

Het jaarlijkse lidgeld (per individu) bedraagt 50 euro en stelt je in staat te genieten van alle diensten die de vereniging aanbiedt, waaronder een abonnement op INVESTA Magazine, toegang tot de multimediazaal en deelname aan de activiteiten tegen een goedkoper tarief. Dit lidgeld stelt je eveneens in staat deel te nemen aan vormingen van de Beursschool tegen goedkopere tarieven :

  • Vormingen van minder dan 5 lessen : 50 euro + syllabus
  • Vormingen van 5 tot 9 lessen : 75 euro + syllabus
  • Vormingen van 10 lessen en meer : 90 euro + syllabus
  • Vormingen van de NAIC (National Association and Investors Corporation) : 350 euro (software en syllabus inbegrepen)

Inlichtingen en inschrijvingen

  • Franstalige website INVESTA
  • Nederlandstalige uitleg INVESTA

INVESTA

Secretariaat : Zuidstraat 2, 1000 Brussel
Tel. : 02 509 12 05 (maandag, dinsdag en vrijdagvoormiddag)
E-mail :

investa@tiscali.be

De Beursschool :

www.ecole-bourse.be

Philippe Allard

© Vivat.be 2020