Een groene economie bouwen kost 2 % van 's werelds BBP

Uit een VN-rapport blijkt dat de investering van amper twee procent van het globale BBP zou volstaan om van een niet-duurzame economie naar een groene economie te evolueren.
 


Uit een studie van het milieuprogramma van de VN (UNEP) blijkt dat een investering van 950 miljard euro per jaar de wereld op weg kan zetten naar een meer milieuvriendelijke economie, met een groeibonus van 15,7 procent tegen 2050. Dat is maar twee procent van het globale BBP.

De investeringen moeten gericht zijn op tien sleutelsectoren en volgens de studie kan dit de wereldeconomie met bijna 16 procent extra doen groeien tegen 2050. Tegelijk zou de ecologische voetafdruk van de samenleving in 40 jaar tijd gehalveerd worden.

Zowat een tiende van het bedrag moet naar landbouw gaan en een derde naar energie. Met 108 miljard dollar kan men de landbouwsector verduurzamen, zodat negen miljard mensen tegen 2050 gevoed kunnen worden zonder meer drinkbaar water te verbruiken of broeikasgassen uit te stoten.

Voorts zijn jaarlijks investeringen van 110 miljard dollar nodig voor de vergroening van de visserij, 108 miljard voor de afval- en recyclage-industrie, 360 miljard voor hernieuwbare energie, 15 miljard in bosbouw, 75 miljard in industrie, 135 miljard voor milieuvriendelijker toerisme, 190 miljard in de transportsector en 110 miljard in de watervoorziening.

"Towards a Green Econmy", het lijvige rapport van UNEP, toont aan dat economisch groeien, de planeet minder belasten en ook nog het welzijn van miljoenen mensen verbeteren, mogelijk is. Groenere investeringen zullen zich terugbetalen door nieuwe jobs, lagere energie- en gezondheidskosten en beter beschikbaar drinkbaar water en voedsel.

© Vivat.be 2020