Bereken zelf uw wettelijk pensioen

Uit recent onderzoek blijkt dat toekomstig gepensioneerden niet altijd goed weten hoeveel hun toekomstige wettelijke pensioen zal bedragen. Daarom biedt de Rijksdienst voor Pensioenen alle werknemers de mogelijkheid om hun pensioen zelf te berekenen, ongeacht de leeftijd, met behulp van een on-line simulator.


De drie pensioeninstellingen - het

RSVZ
, de
PDOS
en de
RVP
– hebben samen een pensioensimulator ontwikkeld waarmee werknemers, zelfstandigen en ambtenaren een simulatie kunnen uitvoeren van hun toekomstige wettelijke pensioen.

U vindt de simulator op de website

Kenuwpensioen.be

U hoeft enkel uw loopbaangegevens in te voeren, waarop de simulator vertelt hoeveel uw toekomstige wettelijke pensioen ongeveer zal bedragen. Hoe nauwkeuriger u de gegevens invult, hoe correcter het gesimuleerde bedrag zal zijn.

Op uw 55ste verjaardag...

...ontvangt u zoals elke werknemer die in België woont automatisch een samenvatting van uw loopbaan en een raming van uw toekomstige pensioen. Als de loopbaangegevens fouten bevatten, kan de werknemer aanvullingen of wijzigingen laten aanbrengen, op voorwaarde dat hij de nodige bewijzen kan voorleggen. Het wettelijke pensioen zal later op basis van deze gegevens berekend worden.

Na uw 55ste kunt de Rijksdienst voor Pensioenen nog altijd vragen om op basis van de officiële raming te maken. De RVP stelt alles in het werk om de ramingen zo accuraat mogelijk te maken maar de cijfers geven slechts een indicatie van het toekomstige bedrag.

Ook zelfstandigen ontvangen op hun 55ste automatisch
een samenvatting van hun loopbaan en een raming van het toekomstige pensioen, van het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen. (Persbericht)

  • Meer info voor werknemers
  • Meer info voor zelfstandigen
  • Pensioendienst voor de Overheidssector
© Vivat.be 2020