Premiezoeker.be

Deze praktische website geeft een overzicht van de premies die rond wonen, milieu en inbraakpreventie in Vlaanderen worden aangeboden.

 


Er zijn een heleboel werken die worden gesubsidieerd. Een eenvoudige manier om te weten of je een kans hebt op een premie, is naar

www.premiezoeker.be
te surfen.

Daar vind je alle premies waarop je recht hebt in de Vlaamse gemeenten. Aan de hand van drie eenvoudige vragen (Waar? Welke werken? Wie ben je?) geeft de website alle nodige informatie over premies.

Zo kan je bijvoorbeeld financiële steun krijgen om je woning toegankelijker te maken of om energie te besparen. Of nog voor het plaatsen, verbeteren of vervangen van allerhande zaken, zoals dak, ramen, elektriciteit, enzovoort.

Op dit ogenblik geeft premiezoeker alleen maar informatie over premies in Vlaanderen. Een overzicht van de premies die van toepassing zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je ook op de volgende link van Leefmilieu Brussel. 

© Vivat.be 2020