Oxfam Solidariteit

De Oxfam Wereldwinkels komen ons intussen zowel in het noorden als het zuiden van ons land bekend voor. Kent evenwel ook het derde luik van de Oxfam-familie : Oxfam Solidariteit? Een strijdbare vereniging die via campagnes en tweedehandswinkels aandacht vraagt voor solidariteit met de derde wereld.Deze visie wordt weerspiegeld in de activiteiten van Oxfam Solidariteit, toegespitst op drie hoofdassen. Zo ondersteunt Oxfam Solidariteit
nitiatieven in Latijns-Amerika, Afrika en de
rabische wereld, die tot doel hebben concrete acties te ontplooien, aan te bieden en op poten te zetten om de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren en dit met het oog op maatschappelijke verandering. In de eerste plaats moeten deze acties toegespitst worden op de volgende terreinen : voedselveiligheid, arbeid en tewerkstelling, sociale basisvoorzieningen, het recht van de volkeren en de verantwoordelijkheid van de staat.

De organisatie wil tevens de Europese en Belgische publieke opinie informeren, sensibiliseren en mobiliseren, en de verschillende beleidsinstanties interpelleren over de strategische punten in de problematiek van ontwikkelingssamenwerking, de noord-zuidrelaties, het eenheidsmodel van de economische ontwikkeling, de voedselveiligheid, arbeid en tewerkstelling, geopolitieke belangen, het ontwikkelingsbeleid en de rol van de niet-gouvernementele organisaties (NGO's).
 

Campagnes

De actuele campagnes van Oxfam Solidariteit draaien rond water, de wereldhandel ("Fair trade"), sociale basisvoorzieningen (onderwijs, water, gezondheid,...), voedselsoevereiniteit, de katoenhandel, de situatie in Cuba en Palestina. Ter gelegenheid van de Olympische Spelen van Athene verbindt Oxfam Solidariteit zich aan de campagne "Play fair at the Olympics", een actie die tot doel heeft de mensen eraan te herinneren dat in de mondiale industrie van de sportkleding en de sportschoenen de basisrechten van miljoenen mensen - de meerderheid vrouwen - simpelweg en zuiver mismeesterd worden.

De organisatie beschikt ook over een keten van tweedehandswinkels, die over het hele land verspreid zijn. Deze winkels staan voor een stuk in voor de financiering van de werking van de organisatie. Je kan er kleding, bureaumeubelen, boeken en computers schenken of aankopen.
 

Meer informatie

Oxfam Solidariteit
Vierwindenstraat, 60 - 1080 Brussel
Tel. 02.501.67.00 - fax 02.511.89.
E-mail :

oxfamsol@oxfamsol.be


Oxfam Solidariteit beschikt ook over een website :
www.oxfamsol.bePhilippe Allard

© Vivat.be 2020