Netwerk Vlaanderen maakt baan vrij voor duurzaam bankieren

Wil je met zekerheid weten of je spaargeld met zorg wordt beheerd en besteed? Op zoek naar een ethische belegging? Laat Netwerk Vlaanderen je onder zijn hoede nemen. Deze promotor van  mens- en milieuvriendelijk bankieren maakt je wegwijs in de wereld van duurzame investeringen.


Netwerk Vlaanderen
pleit er sinds 1982 voor dat je als klant recht hebt om te weten of je spaarcentjes in goede bankiershanden zijn. De relevantie van Netwerk is er zo'n 40 jaar later niet minder op geworden in het licht van de financiële ravages die de wereldeconomie de afgelopen 3 jaar kreeg te slikken. En die wellicht hadden kunnen worden vermeden, indien banken en beurzen doortastend en transparant te werk waren gegaan. Het grote publiek is echter op de hoogte gesteld van hun geblunder, wanneer het kwaad al was geschied.

Een korte terugblik op hoe het voornaamste slachtoffer van de crisis, de kleine belegger, in de luren werd gelegd, gevolgd door de duurzame remedies die Netwerk Vlaanderen naar voren schuift.

Subprime! Suprise!

Het onheil had zorgeloos kiem kunnen schieten in de States, waar goedkope leningen de huizenmarkt overspoelden. Deze zogeheten subprime mortgages zouden naar onze contreien overwaaien als aanlokkelijk herverpakte aandelen.

Het subprimesysteem berustte op manke bouwleningen voor huizenkopers uit de minder gefortuneerde Amerikanen bevolkingslagen. Die tekenden gretig in omwille van het langdurige uitstel van eerste afbetaling verbonden aan het product. De subprimes werden ondertussen ook onder versneden vorm op de beurzen verhandeld. Al gauw nestelden ze zich in heel wat spaarfondsen en andere beurspakketten als luizeneitjes in een warme vacht. Dit gebeurde op grote schaal aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

Van uitstel kwam afstel

Toen voor de bulk van subprimes de kosteloze instapperiode verstreken was, maar de terugbetalingen uitbleven, werd plots duidelijk dat een deel van de huizenmarkt op het drijfzand van holle hypotheken was opgetrokken. De vastgoedsector in de VS stuikte als een kaartenhuisje in elkaar.

Noch de voornaamste bankinstituten, noch de toezichthouders hadden de twijfelachtige makelij van de subprime in vraag gesteld of aan nader onderzoek onderworpen. Banken die kanttekeningen hadden gemaakt bij de hypothetische solvabiliteit ervan en ze daarom hadden geweerd uit hun portfolio's, bleken uitzonderingen op de regel te zijn.

Het noodlot sloeg alom toe toen banken die opgescheept zaten met de snertaandelen of daarvan het vermoeden wekten, hun cashreserves  dienden aan te vullen. Het wantrouwen tussen de banken had de overhand genomen en alle kredietlijnen kwamen nu stil te liggen uit vrees voor aderlatingen. De meest cashlijdende banken overleefden de drooglegging niet. 

Duurzame bemiddelaar

Bankier noch analist had de subprime-tijdbom (willen) horen tikken. De anonieme kleine spaarders betaalden het gelag voor hun loze beloftes en zagen hun veilig gewaande plaatsingen in rook opgaan. Zij wisten zich in de steek gelaten door een falend financieel systeem dat zich geen verantwoording verschuldigd had geacht.

Netwerk Vlaanderen dient zich aan als remedie tegen ontoereikend financieel toezicht op het bank- en beursestablishment. Het treedt op als bemiddelaar van duurzame investeringsformules die banken aanspoort open kaart te spelen aangaande hun beleggingskeuzes.

Een belangrijke taak van Netwerk Vlaanderen bestaat erin investeringen die onverantwoord en schadelijk zijn in kaart te brengen. Wie neemt onnodige risico's? Wie speculeert op wapenproducenten? Of op bedrijven die mensenrechten schenden en het milieu vernietigen?

Netwerk beschikt als kleine organisatie over beperkte middelen om financiële instellingen te screenen en richt daarom zijn pijlen doelbewust op de belangrijkste, de "mainstream" bankiers: ABN Amro, AXA, Dexia, Fortis, ING, KBC, Citibank en Deutsche Bank. Zij staan in voor meer dan tachtig procent van de geldstromen van de financiële markt in België en zijn ook internationaal actief. 

Solidair en rentevrij

Netwerk Vlaanderen lijst tegelijk het marktaanbod aan respectvolle geldproducten op. Als klankbord van de ethische banksector stimuleert het duurzame spaar- en investeringsmogelijkheden in België.

Netwerk financiert zijn onderzoek en campagnevoering voor zo'n 60% met overheidssubsidies. Het overige budget komt, naast spontane giften en eigen inkomsten, voornamelijk van opbrengsten van spaarboekjes van solidaire aanhangers. Het gaat om een aantal spaarformules aangeboden door Netwerk in samenwerking met BNP Paribas Fortis en Triodos Bank.

Met het geld van deze rekeningen worden kredieten verleend aan duurzame bedrijven en organisaties in onder meer de sectoren hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, natuur en milieu, sociale economie, eerlijke handel, cultuur en welzijn en Noord-Zuid samenwerking. Netwerk van zijn kant kan rekenen op extra steungeld: het ontvangt jaarlijks een bonus van de bank in functie van de totaalopbrengst van de spaarboekjes.

In de schoot van Netwerk Vlaanderen, het Kringloopfonds en Ethias is in 2004 ook Netwerk Rentevrij ontstaan. Netwerk Rentevrij biedt maatschappelijk en ecologisch relevante initiatieven eerlijke kansen. Via rentevrij lenen helpt het organisaties en bedrijven bij het opstarten of uitbreiden.

www.netwerkvlaanderen.be

Solidaire spaarrekeningen:

  • Krekelsparen met BNP Paribas Fortis

  • Triodossparen met Triodos Bank

www.rentevrij.be

© Vivat.be 2020