Klachten over aankopen in het buitenland

De Europese consumenten klagen het meest over problemen met hun reizen, de aankoop van elektronische apparaten en over de toeristische accommodatie, zo blijkt uit het jaarrapport van het ECC België.


In 2007 ontving het ECC (European Consumer Center) België 7275 vragen naar informatie. Dit is een toename van 143% vergeleken met 2006.

Ook het aantal ontvangen klachten steeg in 2007, nl. met 34%. In 2007 ontving het ECC België 1980 consumentenklachten. In 2006 waren dat er 1483. De meeste klachten gaan over het transport, voornamelijk vliegreizen (29%) en elektronische apparaten (28%). Klachten over hotels en accommodatie staan met 16 % op de derde plaats. Deze bevatten ook de klachten over timesharing.

Zelfde trend binnen ECC-Net

De aard van de klachten zijn gelijkaardig op Europees en op Belgisch niveau. In 2007 behandelde het ECC-Net bijna 55 000 vragen en klachten, waarvan het ECC België er 8.6% verwerkte. 55% van deze vragen en klachten gingen over aankopen op internet.

Het ECC België gratis ten dienste van de Europese consument

Het ECC België maakt deel uit van een Europees netwerk van 29 centra (ECC-Net) die gevestigd zijn in de 27 Europese lidstaten, Noorwegen en IJsland. Het ECC-Net is opgericht door de Europese Commissie en de lidstaten om het vertrouwen van de Europese consument in de interne markt aan te wakkeren door hen te informeren over hun rechten in Europa bij grensoverschrijdende aankopen en door hen bij geschillen te begeleiden om tot een minnelijke schikking te komen. De diensten van het ECC zijn gratis.

Website

© Vivat.be 2020