Internationale bedrijven pakken klimaatverandering aan

Een twaalftal internationale bedrijven zoals Sony, Nokia, en Nike hebben in Japan de Verklaring van Tokio ondertekend (februari 2008). Tijdens de Climate Savers-conferentie van WWF en Sony in Tokio hebben de bedrijven opgeroepen om samen de klimaatverandering aan te pakken.


Concreet willen de bedrijven dat de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 met meer dan 50 procent vermindert. Daarnaast moet de uitstoot pieken en vervolgens beginnen dalen binnen een periode van 10 tot 15 jaar. Enkel op die manier kan de opwarming van de aarde lager gehouden worden dan de gevaarlijke drempel van 2 graden Celsius.

De Verklaring van Tokio is de meest verregaande oproep uit de industrie om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. “Bij Sony geloven we dat het onmogelijk is dat de economie bloeit terwijl het milieu erop achteruit gaat. Daarom zijn we verplicht om onze technologische kennis en know-how te gebruiken om onze impact op de planeet te verminderen, en om onze klanten te helpen om hun impact thuis te verminderen,” vertelt Sir Howard Stringer, Voorzitter en CEO van Sony aan de vooravond van de derde verjaardag van het Kyoto-protocol. “We hebben altijd erkend dat we als onderneming de verplichting hebben om onze verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat onze milieu-impact zo klein mogelijk is. En tegelijkertijd ook ons talent te gebruiken om milieuproblemen helpen op te lossen.”

Heel wat bedrijven die de Verklaring van Tokio hebben ondertekend, en ook andere bedrijven die deel uitmaken van het Climate Savers-programma van WWF, hebben de ambitieuze doelen die ze zich opgelegd hadden, al meer dan bereikt. In de verklaring gaan ze nog een stap verder door te beloven dat ze ook hun zakenpartners zullen aansporen om doeltreffende maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De bedrijven hebben ook beloofd om een levensstijl te promoten die weinig CO2-uitstoot veroorzaakt bij hun klanten en consumenten.

“Het Climate Savers-programma van WWF en de Verklaring van Tokio tonen wat de industrie kan doen om succesvol actie te ondernemen tegen de klimaatverandering,” zegt James Leape, Directeur-Generaal van WWF International. “Deze bedrijven moeten toegejuicht worden, niet alleen voor het voorbeeld dat ze geven door hun eigen uitstoot te verminderen, maar ook voor hun wil om regeringen, de bedrijfswereld en klanten en consumenten aan te sporen tot actie.”

Via de Verklaring van Tokio willen de Climate Saver-bedrijven benadrukken dat het nodig is en voordelen biedt om snel, vrijwillig en vernieuwende actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. De ondertekenende bedrijven zijn Allianz, Catalyst, Collins, Hewlett Packard, Nike, Nokia, Novo Nordisk, Sagawa, Sony, Spitsbergen Travel, Tetra-Pak en Xanterra.
(WWF Belgium)

© Vivat.be 2020