Een wagen delen...

Is het echt onoverkomelijk van een wagen te moeten kopen of leasen en vervolgens nog eens alle lasten van een wagen te moeten dragen : een goede garage vinden, verzekeringen en taksen betalen, het voertuig zelf onderhouden en de technische controle ondergaan? Bestaan er andere oplossingen dan het openbaar vervoer met trein, tram of bus, of
de fiets, taxi,...?
Jawel en de oplossing werd "carsharing" gedoopt.

 


Carsharing is een systeem waarbij auto's "gedeeld" worden. Met dit systeem wil men deelnemende leden een reeks wagens ter beschikking stellen die op verschillende plaatsen gestationeerd worden. Elk lid kan van deze voertuigen gebruik maken volgens zijn eigen behoeften (werk, boodschappen, uitgaan,...). Hij kan daarenboven in functie van zijn behoeften een keuze maken uit verschillende autotypes. Dankzij het systeem van "carsharing" hoeft een lid zich ook niet meer bezig te houden met allerlei formaliteiten (verzekeringen, administratieve documenten) en men hoeft evenmin het onderhoud van de wagen te verzekeren of andere lasten op zich te nemen (garage, technische controle).

De kosten staan in rechtstreekse verhouding tot het gebruik van de wagen. Dit systeem is enkel aangeraden voor mensen die weinig gebruik willen maken van een wagen; het systeem is niet concurrentieel voor mensen die dagelijks gebruik moeten maken van een wagen om te gaan werken. +

Het systeem werd in ons land geïntroduceerd door de firma Cambio en is bijvoorbeeld ook operationeel in Duitsland. In België werden haltes voorzien, waar een voertuig kan opgehaald en teruggebracht worden, in Brussel, Louvain-la-Neuve, Namen en Dinant.
 

Hoe functioneert Carsharing?

De gebruikers kunnen per telefoon reserveren (dit is trouwens verplicht) en dit 24 uur op 24. Een wagen kan gereserveerd worden voor een bepaalde duur (één uur of zelfs veel langer) en dit volgens de behoeften van de gebruiker. +

Bij zijn inschrijving in het systeem van carsharing krijgt elke gebruiker een kaart met microchip (zoals een betaalkaart of telefoonkaart) en een persoonlijk identificatienummer (PIN code). Met de kaart en de code krijg je toegang tot alle wagens. Men krijgt verder een handige gids met een gedetailleerde beschrijving van het gebruik van de kaart en een precieze beschrijving van de stations (met een indicatie van de verdeling van de verschillende wagentypes over de verschillende haltes). +

Het ontlenen van een voertuig gebeurt dus door middel van een kaart met microchip, waarmee de wagen opengemaakt kan worden en, na het intoetsen van de Pincode op de boordcomputer, +ook gestart kan worden. Alvorens te vertrekken dient de gebruiker van een voertuig na te gaan of het voertuig geen duidelijke sporen van beschadiging vertoont, waarvan de firma nog niet op de hoogte was. Indien er dergelijke beschadigingen zijn, moeten deze telefonisch gemeld worden aan de firma. Daarna kan men vertrekken.

Alle voertuigen beschikken over een tankkaart, waarmee je de bak kan volgooien zonder zelf cash te moeten betalen. Als je de wagen niet meer nodig hebt, breng je deze gewoon terug naar het vertrekpunt. Vervolgens schrijf je het aantal verreden kilometers op een formulier en sluit je de wagen af met behulp van de pinkaart. De afrekening van de kosten voor de afgelegde trajecten gebeurt maandelijks. De prijs van elke rit wordt bepaald op basis van 2 tarieven : per uur en per +kilometer. Deze twee tarieven variëren ook naargelang het gebruikte automerk (wagentype). Je kan deze tarieven raadplegen op de website van de firma Cambio en op basis daarvan een vergelijking maken met de kosten die het gebruik van je wagen momenteel meebrengt. Het is duidelijk dat carsharing enkel interessant is voor mensen die weinig gebruik maken van een wagen.

Cambio

Wolvengracht 28 - 1000 Brussel
Tel. 02.227.93.02 - Fax 02.223.22.32
E-mail :
inlichtingen@cambio.be


Philippe Allard

© Vivat.be 2020