Een nieuwe golf oplichtingpogingen

Vivat heeft al een artikel gewijd aan de ontwikkeling van dit fenomeen, maar wil u nu ook op de hoogte stellen van de waarschuwing die door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen geuit werd. Deze Commissie heeft vastgesteld dat in België opnieuw heel wat mensen gecontacteerd worden door de oplichterbendes, die we beter kennen onder de benaming "Nigeriaanse netwerken".


Bij dit type van operaties worden de gecontacteerde personen op de hoogte gesteld van het feit dat een aanzienlijke geldsom (vaak in de orde van een slordige 20 miljoen USD) om verschillende redenen vrijgekomen is en naar een Belgische bankrekening, die de gecontacteerde persoon moet openen, versluisd zou moeten worden. In ruil voor deze "dienst" belooft men een commissie (vaak 25% van het totale bedrag) aan de contactpersoon, indien deze dus een persoonlijke rekening opent waarop het geld kan gestort worden.

Bij de meest recente oplichtingpogingen, waarvan de Commissie op de hoogte werd gesteld, heeft men vastgesteld dat het mechanisme evolueert, zeker wat de voorstelling en de vorm betreft. De voorstellen worden nu meestal gedaan door personen die zich voorstellen als advocaat, notaris of revisor van een buitenlands bedrijf. De geldfondsen worden voorgesteld als sommen die behoren tot pas overleden personen (verkeersongeval, aanval door rebellen, vluchtelingen). De geldfondsen moeten zo snel mogelijk het land verlaten om ze te kunnen overmaken aan familieleden (erfgenamen) in het buitenland voordat het geld door de lokale overheid wordt geconfisceerd.

In sommige gevallen deelt men de gecontacteerde persoon mee dat hij de enige mogelijke erfgenaam is. Deze oplichtingpogingen zijn vooral afkomstig uit Nigeria, maar daarnaast ook uit Sierra Leone en Zuid-Afrika. In de grond is het mechanisme steeds onveranderd gebleven.

In ruil voor de belofte van een aanzienlijke commissie zal een gecontacteerde persoon die erop ingaat aan een volstrekt onbekende zijn bankgegevens en rekeningnummer meedelen, en vaak ook nog een voorbeeld van zijn handtekening. Daarna zal een persoon die het spel wil meespelen om verschillende redenen (allerlei smoesjes) gevraagd worden bepaalde kosten te willen voorschieten (administratieve formaliteiten en toelatingen, de betaling van officiële en officieuze tussenpersonen, transferkosten,...).

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen wil de aandacht van het publiek vestigen op de risico's die verbonden zijn aan dergelijke praktijken en vraagt van niet in te gaan op dergelijke sollicitaties.

  • Spaardersinfo
    (Commissie voor het Bank- en Financiewezen).
  • Scam, de donkere zijde van Afrika
    (op Vivat.be)

Commissie voor het Bank- en Financiewezen
Louizalaan 99 - 1050 Brussel
Tel. 02.535.22.11 - fax 02.535.23.23

Jiri Pragman

© Vivat.be 2020