Een frank die valt in tijden van euro

Een biljet van vijfhonderd frank in een oude portefeuille, honderd frank in een broek, misschien wel tienduizend in een sok van een oudtante, die ze bewaarde om er haar begrafenis mee te financieren: er circuleren nog zeer veel oude biljetten in België, maar wat kun je ermee?


Na de komst van de euro in januari 2002 hebben de meeste Vlamingen hun oude franken ingeruild voor euro’s.  Voor munten uitgedrukt in centiemen of franken kreeg je de tijd tot 1 juni 2005, de bankbiljetten blijven tot in der eeuwigheid omruilbaar bij de Nationale Bank van België.

Een Belg zou geen Belg zijn als hij niet steevast ergens een spaarpotje had liggen “voor het geval dat…”. Veel oude mensen verstopten wat geld onder hun matras, tussen een oud boek of in een sok. Hun blind vertrouwen in banken waren ze tijdens de crisis van de jaren dertig kwijtgespeeld en vonden ze daarna nooit meer terug.

De jongere generatie, die in het algemeen wat nonchalanter met geld omgaat, vergat dan weer geldbriefjes in oude kledingstukken, portefeuilles, bureaulades. Meestal loont het niet de moeite om voor zo’n luttel bedrag een trip naar de Nationale Bank te ondernemen en blijven de briefjes ongebruikt liggen.

Gigantisch bedrag

Alles bijeen zijn zo’n 15,8 miljoen Belgische frankbiljetten nog steeds niet omgeruild bij de Nationale Bank van België. Samen vertegenwoordigen die een waarde van 7 miljard Belgische frank. Excuseer… 173,6 miljoen euro. Het zijn vooral de oude biljetten van honderd frank die achterblijven. Het biljet van 10.000 frank is het vaakst omgewisseld voor euro’s.

Verschillende Waalse gemeenten kwamen op het idee een 'week van de Belgische frank' of een 'maand van de frank' in te voeren, zoals onlangs nog de stad Spa in maart 2009. Handelaars laten zich tijdens die periode dan betalen in oude franken. Door het organisatiecomité wordt hen een omrekentabel ter beschikking gesteld en op het einde verzamelt een vrijwilliger alle franken en gaat ermee naar de Nationale Bank. Er is gebleken dat mensen echt graag van hun franken afwillen, want de omzet steeg in alle winkels. De actie kreeg volop publiciteit, zodat ook buiten de gemeentegrenzen mensen hun franken gingen opdiepen. Toen was er nog een grappig bijverschijnsel: van overal doken verzamelaars op, die de oude briefjes wilden opkopen. Soms voor het dubbele van hun waarde. Vooral de bankfrisse biljetten (‘fleur de coin’), niet geplooid noch sporen van gebruik vertonend, doen het goed.

Op eBay

Ook briefjes waar een of andere afwijking op wordt vastgesteld, zijn extra in trek. Op e-Bay lopen de veilingen van oude bankbriefjes als een trein. Een briefje van 1.000 frank, met de afbeelding van Mercator (uitgebracht in 1975) wordt voor 100 euro of meer geveild…

Aangezien de Nationale Bank de oude biljetten zonder mededogen vernietigt, stijgt de verzamelwaarde van de oude briefjes natuurlijk gestaag. Het is dus niet onverstandig om oude franken nog eventjes bij te houden, uw kinderen en kleinkinderen kunnen er later misschien de vruchten van plukken. 

De statistieken van de NBB:

http://www.bnb.be/pub/02_00_00_00_00/02_02_00_00_00/02_02_03_00_00/02_02_03_011_00.htm?l=nl

Ellen Wielandt

© Vivat.be 2020