De terugkeer van Tax-on-Web

Omwille van het succes in 2003, zal de online dienst voor de aangifte van de personenbelasting in 2004 in een nieuwe versie gebruikt kunnen worden. Diegenen die vorig jaar al van deze dienst gebruik maakten zullen een bericht krijgen van de overheid. 130.000 belastingplichtigen maakten in 2003 trouwens gebruik van Tax-on-Web.


Vanaf 25 mei 2004 zal de nieuwe versie van Tax-on-Web online zijn. Deze dienst zal nu toegankelijk zijn voor alle personen die een aangifte in de personenbelasting deel 1 en deel 2 indienen. Het gaat om loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden, werklozen, studenten, vrije beroepen, handelaars, zelfstandigen, zaakvoerders,...

Bepaalde personen kunnen dit jaar evenwel nog geen aangifte indienen via het internet. Dit is het geval wanneer :

  • de echtgeno(o)t(e) van de belastingplichtige in 2003 of 2004 is overleden;
  • een echtpaar op 01.01.2004 minder dan een jaar feitelijk gescheiden is en ze een afzonderlijke aangifte hebben ontvangen;
  • de belastingplichtige geen papieren aangifte heeft ontvangen;
  • de belastingplichtige in 2004 inkomsten heeft verkregen die onderworpen zijn aan het regime van forfaitaire grondslagen van aanslag;

De belastingplichtige kan vanaf nu een mandaat aan zijn boekhouder of fiscalist geven om zijn aangifte elektronisch in te dienen.

Zich registreren

De belastingplichtige kan zich al

registreren
. Hij ontvangt dan zijn persoonlijke "tokens" (lijst met toegangscodes).
Indien de belastingplichtige reeds in 2003 gebruik heeft gemaakt van Tax-on-Web en nog over zijn persoonlijke codes beschikt, moet hij zich niet meer registreren. De overheid heeft daarenboven deze "cyber-belastingplichtigen" normaal reeds geïnformeerd per e-mail. Het is de eerste maal dat de federale overheid in ons land op grote schaal gebruik heeft gemaakt van de elektronische post om met de bevolking te communiceren.

Philippe Allard

© Vivat.be 2020