Belgisch actieplan hernieuwbare energie ‘vergeet' energiebesparing

Begin december werd het Belgisch actieplan hernieuwbare energie overgemaakt aan de Europese Commissie. De organisaties zijn zeer teleurgesteld, want geen enkele aandacht werd besteed aan het enorme potentieel van energiebesparing.
 


Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF, Natuurpunt, IEW, BRAL en IEB zijn zeer teleurgesteld over de inhoud van dit langverwachte actieplan.

Volgens Europa moeten we tegen 2020 20 % energie besparen. De energiebesparing wordt de sleutel om vlot het relatieve aandeel hernieuwbare energie dat het plan zich tot doel stelt, te halen. Bij de inschatting van het toekomstig energieverbruik werd hiermee in het actieplan totaal geen rekening gehouden.

De rest van het plan is ook teleurstellend: verder dan een opsomming van bestaande maatregelen raakt het niet. En van enige toekomstvisie is ook geen spoor te bekennen.

Het rapport zegt ook dat ons land het leeuwendeel van z'n hernieuwbare energieproductie uit biomassa wil halen, terwijl het de laatste jaren meer en meer duidelijk geworden is dat de teelt van biomassa vaak gepaard gaat met nefaste effecten voor het milieu en de sociale omstandigheden.

De milieubeweging betreurt ook het totale gebrek aan transparantie. Het middenveld werd bij de opmaak van het actieplan totaal niet betrokken. Dit is een gemiste kans. De discussies die dit jaar al uitvoerig – in de pers – gevoerd werden over de verschillende ondersteuningsmechanismen voor zonnepanelen en windturbines illustreren samen met de biomassaproblematiek des te meer dat daar nood aan is. De milieuorganisaties vragen dan ook om bij de verdere uitwerking van dit actieplan betrokken te worden.

Over één zaak is de milieubeweging redelijk tevreden. Het actieplan stelt dat België alles in het werk zal stellen om de opgelegde doelstelling van 13 % hernieuwbare energie tegen 2020 volledig in eigen land te realiseren. Zo kunnen we niet alleen de vruchten plukken van een verminderde CO2- uitstoot, maar creëren we duurzame jobs in eigen land en werken we aan een betere luchtkwaliteit.

© Vivat.be 2020