Hogere premie voor zonneboilers in Vlaanderen

Begin februari heeft de Vlaamse regering een reeks maatregelen goedgekeurd om energiebesparende ingrepen in woningen te stimuleren. Onder meer de premie voor zonneboilers gaat omhoog. En ook de renovatiepremie voor isolerende ramen wordt verhoogd.


De maatregelen op Vlaams niveau komen er ter compensatie van de schrapping op federaal vlak van de fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen (zonnepanelen, isolerende ramen ...).

Een aantal premies worden verhoogd. Er komt onder meer een hogere premie voor zonneboilers. Die gaat van 200 naar 550 euro per vierkante meter. Zo wordt de terugverdientijd van een zonneboiler teruggebracht van 20 naar 10 jaar.

Een andere maatregel is de verhoogde tegemoetkoming voor wie zijn ramen vervangt, binnen de bestaande renovatiepremie. Die premie is afhankelijk van het inkomen en geldt voor een maximale investeringskost van 15.000 euro. Vroeger bedroeg de premie voor lage- en middeninkomens 20 of 30 procent. Dat wordt nu opgetrokken tot 30 of 40 procent.

De Vlaamse regering voorziet voortaan ook een renteloze lening voor mensen met een laag inkomen die energiebesparende maatregelen willen nemen.

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020