Greenpeace zet Kris Peeters onder druk

Op 10 oktober moet België een beslissing nemen over de vermindering van z’n CO2-uitstoot. Brussel en Wallonië hebben al verklaard de doelstelling van -30 % te steunen maar Vlaanderen houdt de boot af. Greenpeace heeft dus een campagne gelanceerd om Vlaams minister-president Kris Peeters positief te beïnvloeden. Zal hij de juiste beslissing nemen?


Op 10 oktober moet België z’n standpunt geven over de vermindering van C02 van de EU in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Brussel en Wallonië hebben hebben verklaard de doelstelling van -30 % te steunen. Vlaanderen weigert daarentegen over de 20 % te gaan. Het probleem is dat een vermindering van 20% te laag is om een ontsporing van het klimaat te voorkomen.

Het is ook merkwaardig dat Kris Peeters deze beslissing neemt, want studies roemen de economische voordelen van een ambitieuzer klimaatbeleid. Een reductiedoelstelling van 30% zou voor België een jaarlijkse groei van het bbp met 0,6 % betekenen!

Greenpeace heeft een campagne gestart om de Vlaamse minister-president Kris Peeters positief te beïnvloeden en hem te helpen om van mening te veranderen. Op www.krispeetersfilm.be is Kris Peeters vermomd als Harry Potter die moet strijden tegen boze geesten die hem influisteren dat hij zich beter vastklampt aan het conservatieve doel van 20 % minder CO2-uitstoot. De milieuorganisatie hoopt de minister-president te overtuigen de magische formule van 30 % uit te spreken.

Kris Peeters heeft Greenpeace ontmoet, maar heeft de magische formule niet uitgesproken. Het hoofd van de Vlaamse regering verklaarde dat hij van mening zal veranderen op voorwaarde dat andere geïndustrialiseerde landen ook voor 30 % kiezen. Dit argument wordt vaak gebruikt om geen actie te nemen tegen de opwarming van de aarde. Bovendien gaat het niet op, omdat het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Denemarken en Griekenland zich hebben uitgesproken voor een reductiedoelstelling van 30 %. Waarop wacht Kris Peeters dan?

De komende dagen zijn doorslaggevend voor het Belgisch standpunt op de internationale klimaattop eind november in Zuid-Afrika. Het is van groot belang dat de drie gewesten van het land zich achter dezelfde doelstelling scharen.

Op 10 oktober komt de Europese Milieuraad samen. Ons land speelt wel degelijk een belangrijke rol op Europees niveau en kan de beslissing voor een hogere doelstelling beïnvloeden. Greenpeace vraagt dan ook aan Peeters om zich ernstig te bezinnen voor hij België in het kamp van de achterblijvers duwt.

www.krispeetersfilm.be

www.greenpeace.be

© Vivat.be 2020