Energiepremies: gezinnen krijgen meer in 2011

Het nieuwe energiepremiestelsel voor 20 werd goedgekeurd. Er gaat bijna 2 miljoen euro naar efficiëntere energiebezuinigende investeringen. Gezinnen met een beperkt inkomen krijgen ook meer steun.
 


Het initiatief kwam van de Brusselse minister voor Energie, Evelyne Huytebroeck. De belangrijkste wijziging aan het energiepremiestelsel? Het premiebedrag werd aangepast in functie van de inkomsten van het gezin. In 20 zullen diegene met een laag inkomen meer steun krijgen om energiebesparende investeringen te verrichten. Ook worden de inkomensgrensbedragen verhoogd naargelang de samenstelling van het gezin.

Sommige premies zoals de premie voor condensatieketels en stevige beglazing zijn aangepast aan de nieuwe technologieën. Er worden ook twee nieuwe energiepremies ingevoerd: eentje voor een cv-circulatiepomp met snelheidsregelaar (A-label) en een andere voor een gecontroleerd aanpasbaar verluchtingssysteem (centraal of individueel).

In de loop van de maand januari zal alle praktische informatie op de website van

Leefmilieu Brussel
worden gezet.

© Vivat.be 2020