Deze herfst, eet lokaal, denk globaal

Op de webstek Jongeren Keren Het Klimaat kunnen scholieren toffe milieu-ideetjes sprokkelen. Zoals "Eet lokaal, denk globaal", een oproep om op vrijdag 15 oktober een tussendoortje van eigen bodem in je knapzak te stoppen. Aanleiding: de herfst, het seizoen dat onze boomgaarden blozen van de appels.


Fruit eten is niet alleen gezond, we verlagen ook onze impact op het milieu door lokaal geteeld seizoensfruit te eten! Er komt minder tot geen verpakkingsafval bij te kijken, de milieukost van het transport is lager en het fruit moet niet onnodig lang bewaard worden in allerhande koelsystemen.

Jongeren Keren Het Klimaat, een milieubewuste ideeëntrommel annex webstek voor scholieren en leerkrachten, doet daarom de volgende oproep: Eet op 15 oktober in plaats van een koek of geïmporteerd fruit eten een lokaal geteeld stuk seizoensfruit. De school kan voor iedereen een stuk seizoensfruit voorzien of de leerlingen kunnen er zelf mee te brengen.

"Eet lokaal, denk globaal" wil leerlingen aanzetten om naast gezond snoepen ook na te denken over het ‘onzichtbare’ energieverbruik dat nodig is voor de productie en de reisweg van onze dagelijkse voedingsmiddelen.

Leerkrachten kunnen die dag benutten om in de klas stil te staan bij begrippen als 'voedselketen' en 'duurzame voeding' en actuele thema’s te belichten, zoals 'de voordelen van lokale teelt en verkoop', 'het productieproces en het energieverbruik', 'het transport en de opslag van exotische fruitsoorten' enz.

Lees meer over

"Eet lokaal, denk globaal"
of andere leuke schoolacties op
Jongeren Keren Het Klimaat


foto: Jongeren Keren Het Klimaat

© Vivat.be 2020