Project Velt/Ecolife toont aan dat duurzamere grootkeuken kan

Van januari tot oktober 2012 liep in twee zorginstellingen in Vlaams-Brabant een project van Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) en Ecolife, met de financiële steun van de provincie. Het project had als doel om de maaltijden van de zorginstellingen te verduurzamen, meer bepaald de milieu-impact van de maaltijden verlagen én erover waken dat de aanpassingen en voorstellen ook een positief effect hebben voor de gezondheid. De resultaten zijn positief: De Valier in Liedekerke en Huize Eigen Haard in Aarschot verlaagden de milieu-impact van hun keuken elk met ongeveer 10 %.

Een derde van onze ecologische voetafdruk is te wijten aan de manier waarop we ons voeden. Het consumeren van vlees, vis en zuivel en de keuze om ook in de winter groenten te eten uit verwarmde serres of uit verre landen weegt zwaar door in de milieubalans. Daarnaast staat het vast dat we te veel vlees eten en te weinig groenten en fruit. We kunnen onze voetafdruk dus verminderen met eenvoudige maatregelen, en de twee zorginstellingen hebben bewezen dat dit ook in een grootkeuken op relatief korte termijn mogelijk is. Zij verlaagden de milieu-impact van hun keuken elk met ongeveer 10 %: Dit resultaat behaalden ze door volgende drie acties uit te voeren: 10 of 20 gram minder vlees per maaltijd, meer vegetarische schotels en meer seizoensgroenten.

Om deze omschakeling mogelijk te maken, kregen beide keukens kookles van ecokok Nicola Kersting, en ecocoach Ingrid Pauwels zorgde voor de opvolging en ondersteuning van de keukens. Een praktische gids, de groentekalender, het Handboek Ecologische Voeding van Velt vzw en vijf infofiches rond duurzame voeding boden hierbij houvast. De instellingen maakten in een gezamenlijk keukenatelier tevens kennis met duurzame leveranciers en ecologische producten.

De besparing van ongeveer 10 % is een belangrijke stap in de goede richting, maar de voetafdrukken liggen nog steeds boven de duurzaamheidsnorm. De ingeslagen weg moet dus verder bewandeld worden en er moet blijven ingezet worden op vleesvermindering en meer vegetarische maaltijden. Ook bij de keuze voor seizoensgroenten is nog vooruitgang mogelijk. Het project toont niettemin aan dat het haalbaar is om ook in grootkeukens rekening te houden met milieuaspecten. Bovendien komt dit ook de gezondheid van de bewoners ten goede.

Melody De Visscher
 

© Vivat.be 2020