Milieuorganisaties teleurgesteld in nieuw Vlaams klimaatplan

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft een nieuw plan klaar om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en Vlaanderen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Tegen 2020 moeten de broeikasgassen door gebouwen, het verkeer en de landbouw 15 procent lager zijn dan in 2005. De milieuorganisaties zijn echter ontgoocheld over het nieuwe plan.


De Vlaamse regering keurde op 1 februari Schauvlieges conceptnota goed voor het derde klimaatbeleidsplan voor Vlaanderen, dat geldt van 2013 tot 2020. De twee speerpunten van het plan zijn de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door gebouwen, het verkeer en de landbouw (het Vlaams Mitigatieplan), en het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering (het Vlaams Adaptatieplan, met heel wat maatregelen om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen overstromingen en de waterkwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwater te garanderen).

Bond Beter Leefmilieu, WWF en Greenpeace zijn totaal niet onder de indruk van het plan. Zij stellen dat de emissies door deze maatregelen met amper 1,5 procent zullen dalen, en dat het plan dus niet de trendbreuk is die Vlaanderen nodig heeft. De Vlaamse regering zet volgens de organisaties te weinig in op maatregelen om de uitstoot te verlagen en zal daardoor nog te veel uitstootrechten in het buitenland moeten kopen.

Meer info over de opzet en doelstellingen van het derde Vlaams Klimaatbeleidsplan vind je op

www.lne.be/themas/klimaatverandering/vlaams-klimaatbeleidsplan-2013-2020/het-vlaams-klimaatbeleid-na-2012
.

Melody De Visscher
 

© Vivat.be 2020