Zondigen in de 21ste eeuw

Kent u de zeven hoofdzonden nog? 1001 kijkers van de BBC vinden de bijbelse hoofdzonden in elk geval niet meer de belangrijkste. Uit een onderzoek van het programma The Heaven and Earth Show blijkt dat we wreedheid tegenwoordig de ergste wandaad noemen.Uit de bijbelse lijst van zeven hoofdzonden blijft in de nieuwe ‘hitparade’ alleen de vijfde over: hebzucht. Hoewel we ook van de bijbelse zonden nog volop last hebben. 79% van de ondervraagden worstelt wel eens met woede of gramschap. Ook hoogmoed (63%), jaloezie, luiheid, vraatzucht en lust spelen hen nog al te vaak parten. Maar als de mensen gevraagd wordt wat ze nu echt de ergste zonde vinden, komen er ineens nog tal van andere ondeugden aan het licht. Van lust en gulzigheid lijken we zelfs eerder te genieten dan dat we ons er schuldig over voelen. Voor de volledigheid: woede en jaloezie zijn de zonden waar we het minst plezier aan beleven.

DE 7 HOOFDZONDEN ANNO 2005

1. Wreedheid
2. Overspel
3. Fanatisme, onverdraagzaamheid
4. Oneerlijkheid, leugenachtigheid
5. Hypocrisie
6. Hebzucht
7. Egoïsme

© Vivat.be 2020