X-Files van de geschiedenis 33: de Rothschilds Part 2

Wie geld heeft, krijgt macht toebedeeld. Geen wonder dat de Rothschilds ook een prominente rol hebben gespeeld in de politiek. Maar de familie heeft ook tegenslagen gekend, èn de nodige familiedwazen.


De Rothschilds in de politiek

1763: Amschel Mayer Rothschild treedt in dienst van Willem van Hessen-Hanau, een van de rijkste Duitse prinsen.

1818: Op het Congres van Aken gaan de Rotschilds een verbond aan met Klemens Wenzel von Metternich, de invloedrijke Oostenrijkse (Habsburgse) minister van Buitenlandse Zaken. Samen nemen ze zich voor om in heel Europa ‘de revolutie’ te bestrijden.

1820: Nathan wordt Oostenrijks consul in Londen, op voorspraak van Metternich. Die er twee jaar later ook voor zou zorgen dat de vijf broers Rothschild verheven werden in de adelstand, tot baron.

 

 

1895: Edmond de Rothschild (foto boven), de jongste zoon van baron James (Jakob), bezoekt Palestina. Hij zou in de eerste decennia van de 20ste eeuw de oprichting steunen van verschillende joodse nederzettingen in de regio (Israël bestond nog niet) en zo de aanzet geven tot een vruchtbare symbiose van bankieren en zionisme. De Knesset, het Israëlische parlement, is gebouwd met geld van James de Rothschild (+1957). Edmund de Rothschild (°1916) stelde in 1967 voor om de woestijn te ontzouten en Israël om te toveren tot een grote vruchtbare vlakte, op kosten van de internationale gemeenschap uiteraard. Om al die redenen worden de Rothschilds wel eens de ‘joodse koninklijke familie’ genoemd. Het familiewapen, de zespuntige ster, siert trouwens ook de Israëlische vlag.

Tegenslag

In 1938 legden de nazi’s beslag op alle Oostenrijkse belangen en bezittingen van de Rothschilds. Tijdens de oorlog leefde de familie verspreid over Europa. Pas toen de Britse en Franse Rothschild-banken hun operaties in de jaren ’60 uitbreidden naar Zwitserland en de Verenigde Staten, wist de clan zich volledig van deze klap te herstellen.

Het Goede Doel

De Rothschilds zijn fervente kunstverzamelaars, maar ze hebben zich ook verdiept in zoölogie (Walter Rothschild bouwde in de eerste helft van de 20ste eeuw een unieke verzameling van specimens uit), voedingsleer (Henri was een vooraanstaande Franse expert in kindervoeding) en andere gespecialiseerde wetenschappen en activiteiten.

De donkere kant

  • De Rothschilds zouden behoren tot de 13 oorspronkelijke Illuminati-families die de wereld zouden regeren. Een verre verwant van de clan zou de vader geweest zijn van Abraham Lincoln (1809-1865), president van de Verenigde Staten en befaamd Rozekruiser, een man van de loge dus, door believers vaak omschreven als een dekmantel van de Illuminati. Maar Lincoln weigerde in de pas te lopen, reden waarom hij vermoord zou zijn door ene John Wilkes Boothe, op aangeven van de Rothschilds dus. Hetzelfde scenario zou zich een kleine eeuw later voorgedaan hebben met president Kennedy.

  • Om de oorlog tegen Napoleon te financieren, smokkelde Nathan Mayer Rothschild vanuit Duitsland (Hessen) goudstukken en kostbare goederen door het vijandige Frankrijk naar Engeland. Moet kunnen, ware het niet dat hij ook de Franse legers ter wille was en zijn persoonlijk kapitaal vertwintigvoudigde door te speculeren op de uitkomst van de slag bij Waterloo. Nathan zou het gerucht verspreid hebben dat Napoleon had gewonnen. Na de oorlog werd Amschel Jr. de schatbewaarder van de nieuwe Duitse confederatie en ‘mentor’ van Otto von Bismarck, de grote Pruisische leider.

  • Volgens de Oostenrijkse psychoanalist Walter Langer was Adolf Hitler de kleinzoon van een Rothschild. Die zou in een onbewaakt moment zijn huismeid zwanger gemaakt hebben, Maria Anna Schicklgruber, de oma van Hitler. Volgens Langer, in zijn boek De geest van Adolf Hitler, zou de ontkenning van die joodse afkomst de diepere oorzaak zijn van de door Hitler gepreekte jodenhaat. (Karel Michiels)

© Vivat.be 2020