X-Files van de Geschiedenis 26: op naar 2012!

Het kan geen toeval zijn dat straks het (astrologisch) tijdperk van de Waterman begint, zij het dat we daar vooral positieve conclusies aan moeten verbinden. Nu zijn we nog Vissen, volgzaam en onwetend. In de volgende eeuwen zullen we nader tot onze ware natuur komen, tot inzicht en spiritualiteit, tot de verlichting zoals ook de inwoners van Atlantis die moeten gekend hebben, de watermannen en –vrouwen.


Dan zal de geheime kennis, de verborgen geschiedenis van deze X-Files, eindelijk openbaar gemaakt worden. Dan zullen de uitverkorenen eindelijk het rijk Gods mogen betreden, zoals de bijbel het stelt. Ze zullen met andere woorden het licht zien, het goddelijke evenwicht vinden in hun leven, bevrijd van iedere vorm van druk, fysieke of geestelijke slavernij.

Het probleem is dat er in die nieuwe wereld maar plaats zal zijn voor een beperkt aantal mensen;
144 000 om precies te zijn, een getal dat zowel door de Maya’s als door de Egyptenaren en de bijbel vooropgesteld wordt en in de eindtijd op het voorhoofd zou komen te staan van de gelukkigen. De Amerikaanse wetenschapper Bruce L. Cathie interpreteert het cijfer echter op een heel andere manier. Een ingewikkelde berekening leerde hem dat de lichtsnelheid in feite 144 000 boogminuten per seconde bedraagt. De 299 722 458 meter per seconde van Einstein zou volgens Cathie enkel gelden voor licht dat in een rechte lijn gaat, terwijl onze aarde toch rond is. We besparen u de details van de berekening (lees Bruce L. Cathies’ The harmonic Conquest of Space), maar herinner u dat we in een vorige aflevering wiskunde omschreven als de taal der goden, die aan de grondslag lag van de gewijde architectuur en daarmee ook van de vrijmetselaarsbeweging. Tegen die achtergrond is de conclusie van Cathie’s onderzoek al een stuk ’rationeler’ dan je op het eerste gezicht zou denken. Volgens hem zullen de uitverkorenen namelijk letterlijk licht uitstralen, tegen een snelheid van 144 000 boogminuten per seconde dus (er gaan 60 boogminuten in één graad). Alleen zij mogen straks mee naar het beloofde land volgens Cathie en hij verwijst naar de lichtkrans rondom het hoofd van onze goden en heiligen om zijn gelijk te staven.

De geest van God

En zo zijn er wel meer oeroude geheimen die door de moderne wetenschap bevestigd zouden worden. De relativiteitstheorie van Einstein, die stelt dat energie (licht) kan omgezet worden in massa, is gewoon de wiskundige formule van het scheppingsverhaal, aldus Maurice Cotterell in zijn Tutankhamun Prophecies, het ophefmakende werk waar we in het allereerste deel van deze reeks al naar verwezen. Is God immers niet het Licht, waaruit het hele universum is voortgekomen? Dat zou wel eens de big bang kunnen geweest zijn, het begin der tijden.

Maar God is ook liefde, wat betekent dat liefde net zo goed in cijfers kan uitgedrukt worden. Het is fascinerend om lezen hoe Cotterell vervolgens een general theory of existence uitwerkt; een alomvattend plan dat de wijsheid en religie van Maya’s, Egyptenaren, christenen, Indiërs en Tibetanen op indrukwekkende wijze met elkaar verzoent. Telepathie, reïncarnatie, ons bioritme: het kan allemaal omgezet worden in één complexe, reusachtige berekening, zoals God die zelf bedacht heeft. En die berekening geeft zelfs de zin van het leven prijs: meer liefde betekent meer licht betekent meer God. Of omgekeerd natuurlijk: God kan alleen maar groeien als hij/zij meer licht/liefde genereert. En God, dat zijn wijzelf. Het spijt me voor de cynici onder u, maar dat is de enige en steeds weerkerende conclusie van dit onderzoek naar de goddelijke kennis zoals die sinds eeuwen bewust verborgen is gehouden.

Dat erkent in zekere zin zelfs de geniale fysicus en wiskunde Stephen Hawking, die in 1997 op televisie volgende woorden sprak: "Het zou een opmerkelijke verwezenlijking zijn van de wetenschap, misschien zelfs haar ultieme triomf, als we zouden weten hoe het universum werkt. Maar dan zouden we nog niet weten waarom het bestaat. Als we het antwoord op dié vraag zouden kennen, zouden we de geest van God doorgronden."

Ondertussen gaat de zoektocht naar de geheime geschiedenis van de mensheid onverminderd voort. Terwijl u deze X-files leest, zoeken Russische, Engelse en Amerikaanse wetenschappers diep onder het smeltende ijs van Antarctica naar sporen van leven zoals dat 40 miljoen jaar geleden al bestaan moet hebben. Buitenaards leven misschien, de oervaders van Atlantis? Datzelfde Atlantis zou zich volgens de Britse ’ontdekkingsreiziger’ (ze bestaan nog!) Jim Allen dan weer hoog in het Andes-gebergte bevinden, ten zuiden van de Boliviaanse hoofdstad La Paz met name, een gebied dat tienduizenden jaren geleden effectief nog onder de zeespiegel lag. En de Antwerpenaar Léon de Valois beweert dat hij ergens in de Provence de schat van de tempelridders zal vinden, of was het toch die van de katharen, de ’ketters’ die de erfenis van Jezus en Maria Magdalena behoedden voor het nageslacht? De vraag is hoevel tijd al die nieuwsgierigen nog rest om hun onderzoek naar de verborgen kennis te voltooien. Als we de believers mogen geloven, plant de Bilderberg-groep op dit eigenste moment een brutale machtsovername. Ergens in het tweede decennium van de volgende eeuw (2012? 2016?) zullen de Illuminati, de volgelingen van satan, eindelijk hun doel bereiken: de totale heerschappij over de wereld. De slechten zullen winnen, de goeien gaan verliezen. De schrikbarende Apocalyps van Johannes, niet toevallig de hoofdfiguur in deze X-files van de Geschiedenis, zal werkelijkheid worden. Alleen wie genoeg licht uitstraalt (of tot de 144 000 uitverkorenen behoort), zal nog kunnen vluchten naar het paradijs, naar het volgende tijdperk in de geschiedenis van de mensheid, naar het tijdperk van de Waterman. En als u dat niet gelooft, maken we u volgende keer wel weer iets anders wijs. (Karel Michiels)

© Vivat.be 2020