X-Files van de geschiedenis 19: de Illuminati

Terwijl wij in de waan leven dat we dankzij ons democratisch bestel zelf bepalen wie er over ons mag beslissen, vechten twee partijen een verbeten strijd uit om de wereldhegemonie. In de ene hoek staan enkele verlichte geesten die de gewijde kennis moeten aanwenden om de mensheid tot inzicht te brengen en zo de basis te leggen voor een perfecte samenleving. In de andere hoek staan de Illuminati, een genootschap dat ernaar streeft om de hel op Aarde te installeren. Denk daar maar eens over na als u zich weer eens ergert aan de Belgische politiek.


Hoofdstuk 18

Wat hebben Leonardo Da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart en Jack the Ripper met elkaar te maken? Ze zouden alledrie ‘verborgen kennis’ naar buiten gebracht hebben, al dan niet verhuld. De schilderijen van Da Vinci, De Toverfluit van Mozart, de rituele moorden van Jack: ze zouden doordrongen zijn van symboliek, ‘vrijmetselaarssymboliek’ zoals schrijver Stephen Knight (een pseudoniem) concludeerde in zijn boek The Brotherhood. Knight, die ook beweerde dat Mozart wegens zijn verraad door de loge vergiftigd werd, kwam twee jaar na het verschijnen van zijn boek (1984) zelf in mysterieuze omstandigheden om het leven.

Het zijn maar een paar van de talloze complottheorieën die in de ‘vakliteratuur’ en op internet de ronde doen. De meest actuele verhalen hebben zelfs hun weg gevonden naar de televisie. Zowel X-files als Dark Skies ‘onthuldeen’ eind jaren '90 een megalomaan Amerikaans complot om de contacten met een buitenaardse beschaving geheim te houden, zo goed gemaakt dat een groot deel van de kijkers ervan overtuigd was dat de verhalen echt gebeurd waren. Wat ook de bedoeling is, zo menen de believers. Dit soort series wordt gemaakt om de mensheid voor te bereiden op de openbaring van de waarheid, zo heet het.

Over de ultieme waarheid durven wij ons niet uit te spreken, en het is onwaarschijnlijk dat ergens een paar mannetjes dit soort plannetjes zitten uit te broeden. Maar dat ons niet altijd de volledige waarheid wordt verteld, niet dan de waarheid, zo helpe mij God, daar kunnen we in dit land alleszins over meespreken. Ook deze X-files van de Geschiedenis vertellen de waarheid niet, maar het is wel een waarheid die ons aan het denken kan zetten. Zo is ooit de filosofie ontstaan, vanuit de dialectiek (stelling, tegenstelling en synthese) van het denken. Misschien komt het dan ooit nog eens tot een verzoening van beide waarheden, en hoeven dit helemaal geen X-files meer te zijn. Als u begrijpt wat wij bedoelen.

Tempeliers of Columbus?

Herinnert u zich nog de oervaders van de planeet Neburu, die tienduizenden jaren voor Christus al een goddelijke dynastie zouden gevestigd hebben op Aarde? Grote witte mannen met baarden moeten het geweest zijn, kosmonauten die eigenlijk goden waren, zoals de Duitse auteur Erich Von Däniken al vermoedde, en die aan de wieg stonden van de vroegste beschavingen. Rond 1700 zouden ze opnieuw gereïncarneerd zijn, als getuige van de langzame rationalisering van de samenleving, de noodzakelijke voorloper van de industrialisering. Ze zagen dat het niet echt goed was, de richting die wij met z’n allen uitholden, en ze duidden een aantal profeten aan, verlichte geesten die de gewijde kennis moesten beschermen en aanwenden om de mensheid tot inzicht te brengen, of - om het spiritueel te houden - te verlossen.

Tegelijk profileerde zich onder leiding van Adam Weishaupt een tegenbeweging, de Illuminati. Vraag ons niet waar dat kleine kransje uitverkorenen zich dan wel mag bevinden, hoe ze georganiseerd zijn of op welke manier ze de geschiedenis beïnvloeden, maar als we de believes mogen geloven, concentreerden ze zich aanvankelijk vooral op de Nieuwe Wereld, op Amerika, waar ze daadwerkelijk een heel nieuwe, ideale samenleving hoopten op te bouwen. Een groep tempeliers zou Amerika trouwens in de late Middeleeuwen, lang voor Columbus, al bezocht hebben. Op de vlucht voor de vervolging in Europa, maar misschien ook op zoek naar ‘een land over de oceaan, waar de goede zielen verblijven’, zoals de Nazoreeërs vertelden (herinner u de ware afkomst van Jezus en de mystieke band met de tempeliers), een land in de richting van de ster Merica. Het bewijs van dat bezoek zou te vinden zijn in de geheimzinnige Rosslyn Chapel (1486), nabij het Schotse Edinburgh, waarvan het vloerplan een exacte kopie is van de tempel van Herodes. In het oorspronkelijke bouwwerk in Jeruzalem zouden de tempelridders tijdens de kruistochten de geheime geschriften over Jezus en Johannes de Doper hebben teruggevonden. Verder barst Rosslyn Chapel van de tempeliers- en vrijmetselaarssymboliek, èn zijn er op de muren illustraties aangebracht van aloë-cactus en indiaanse maïs, planten die we officieel pas leerden kennen nàdat Columbus Amerika ‘ontdekt’ had. (Karel Michiels)
Hoofdstuk 20

© Vivat.be 2020