X-Files van de Geschiedenis 16: de vrijmetselaars

"Eén van de best bewaarde geheimen van de geschiedenis": zo noemden Lynn Pickett en Clive Prince (in Het geheime Boek der Grootmeesters) de stelling dat de Priorij van Sion de drijvende kracht is geweest achter de oprichting van de tempeliersorde. Sinds Dan Brown kent heel de wereld het geheim.


Het geheime genootschap zou tot in deze eeuw een bepalende rol spelen achter de schermen van de internationale politiek en economie, zo beweren sommigen. De Priorij zou de maatschappelijke ontwikkelingen door de eeuwen heen zelfs min of meer geregisseerd en gemanipuleerd hebben, als een duistere wereldregering die de groten der aarde reduceert tot marionetten. Het is zo'n hallucinante, alomvattende, haast lachwekkende complottheorie, dat de echte X-files (die van tv) erbij verbleken. Maar als we het spoor van de 'verborgen kennis' willen volgen, als we willen weten wie die oeroude goddelijke inzichten heeft geërfd en behoed voor het nageslacht, komen we onvermijdelijk in aanvaring met de krachten die dezelfde kennis willen misbruiken, tot meerdere eer en glorie van zichzelf, en niet in het minst bekommerd om het lot van de mensheid. Net zoals Star Wars, Odysseus, de Divina Commedia en duizenden andere mythes en legendes vertellen deze X-files van de Geschiedenis uiteindelijk het verhaal van goed en kwaad, van licht en donker, van yin en yang. De vraag is alleen wie er gaat winnen: de goeien of de slechten?

Na de massale arrestaties, folteringen en verbrandingen van tempelridders (in 1307, zie aflevering 15) - de soldaat-monniken die via de katharen maar ook in het Heilige Land en misschien zelfs in Ethiopië, werden 'ingewijd' in de geheimen van het universum - verspreidden de overlevenden zich algauw over heel Europa (vooral in Schotland en Portugal), waar ze schijnbaar verdwenen in de anonimiteit. In werkelijkheid zetten ze hun werk gewoon door, alleen zou dat vanaf nu nog geheimer en discreter gebeuren dan voorheen, nog meer omfloerst door codes en symbolen, opdat enkel een paar uitverkorenen de ware boodschap zouden begrijpen. Tot vandaag speuren vele onderzoekers, ondanks de minachting en soms zelfs openlijke tegenwerking van collega's en autoriteiten, naar de banden tussen die oorspronkelijke tempeliers en de vele verschillende loges van vrijmetselaars en Rozekruisers die sindsdien wereldwijd zijn opgezet.

Abraxas is zo'n (Franse) onderzoeksgroep, gevestigd in (het ooit kathaarse) Rennes-les-Bains, maar bij ons vooral ze bekend geworden in de nasleep van de Dutroux-affaire, toen een gelijknamige Waalse organisatie plots gelinkt werd aan vir satanistische praktijken. Zo dicht liggen goed en kwaad dus bij elkaar, want het is Nicole Dawe en Charles Bywater (van Abraxas Frankrijk) enkel te doen om historisch onderzoek en het achterhalen van de de waarheid, zoals die ons tot dusver nog nooit verteld is.

De Drie Grote Principes van de vrijmetselaars sluiten eigenlijk perfect aan bij de wijsheden van Hermes, Jezus, Johannes de Doper, Maria Magdalena, de architect Hiram Abiff, Toetanchamon en andere profeten en leermeesters. De United Grand Lodge of England, de moeder van alle loges, omschreef die principes in 1984 als volgt: 

Broederlijke liefde: ledere vrijmetselaar zal respect en verdraagzaamheid betonen voor de meningen van anderen en zich te allen tijde vriendelijk en begripvol gedragen.

Steun en verlichting: Vrijmetselaars stellen liefdadigheid centraal in hun handelingen. Ze zorgen niet enkel voor zichzelf maar ook voor de hele gemeenschap, zowel door steun te geven, als met vrijwilligerswerk.

Waarheid: Vrijmetselaars streven de waarheid na en proberen in hun eigen leven de hoogst mogelijke morele standaard te bereiken. (KM)

    © Vivat.be 2020