X-Files 9 - Het Laatste Avondmaal

In het verhaal zoals wij dat kennen, zijn Johannes de Doper en Jacobus tweederangsfiguren geworden, volgelingen in de plaats van goeroe’s. Maria, wellicht moeder van een kroostrijk gezin, werd omgevormd tot maagd, Maria Magdalena tot berouwvolle hoer. Maar die verderfelijke vrouw mocht tijdens het Laatste Avondmaal wel plaatsnemen naast Jezus.


De argumenten die Lynn Picknett en Clive Prince daarvoor aanhalen in Het Geheime Boek der Grootmeesters zijn zo overdonderend en overtuigend dat er wat de auteurs betreft eigenlijk geen enkele twijfel bestaat over de identiteit van Jezus’ disgenote: de persoon naast hem is een vrouw. Het fascinerende boek is een zoektocht naar de bronnen van de ‘geheime kennis’ zoals die tot vandaag bewaard en beschermd zouden worden door vrijmetselaars. Zowel de kledij als de houding van de figuur, maar ook de kleurensymboliek en andere subtiele verwijzingen bevestigen de stelling, zoals die ook verhuld gedemonstreerd wordt in verschillende andere werken van Da Vinci. Overigens werd de kunstenaar op 24-jarige leeftijd gearresteerd wegens sodomie (nog een X-file van de geschiedenis), wat tot de conclusie zou kunnen leiden dat hij de apostelen wilde voorstellen als (vervrouwelijkte) homo’s. Het is een spoor dat we in dit verhaal niet willen en kunnen volgen, vanwege een schrijnend gebrek aan bewijzen en symbolen.


Picknett en Prince hadden zelf de mosterd gehaald bij Michael Baigent en Richard Leigh, de auteurs van Het Heilig Bloed en de Heilige Graal, begin jaren '80 het eerste boek over de zaak. De twee hebben in de zomer van 2005 officieel klacht neergelegd tegen Dan Brown, omdat die in zijn De Da Vinci Code al te veel feiten, constructies en ideeën zou overgenomen hebben uit hun boek, zonder enige bronvermelding. U hebt het boek van Brown wellicht gelezen (wie niet?) dus u kunt zelf oordelen.

Het personage van Maria Magdalena zit vol symboliek. Zij verpersoonlijkt de vrouwelijke kracht in de schepping, de gelijkheid van man en vrouw in het uiteindelijke bestemmingsplan van de mens, en zelfs (volgens Picknett en Prince) de seksualiteit als hoogste sacrament. Samen met Maria Magdalena wilde Jezus Christus een nieuw, goddelijk koninkrijk vestigen, volgens dezelfde rituelen en liturgieën als in de cultus van Isis, zoals Maria Magdalena die als priesteres waarschijnlijk zelf onderwees aan haar volgelingen. De vrouw naast Jezus Christus is zijn geliefde, Maria Magdalena, de moeder van zijn kinderen (die – geloof het of niet –volgens een occulte legende later zouden vluchten naar Frankrijk!), de vrouwelijke Messias. Toen Martin Scorcese in The last temptation of Christ suggereerde dat Jezus en Maria Magdalena een liefdesverhouding hadden, zou hij dus wel eens veel dichter bij de waarheid kunnen zitten dan de godsdienstfanatici die de film toen uit de bioscoop wilden bannen, geestelijke erfgenamen van keizer Constantijn als het ware, wiens Kerk de rol van Maria Magdalena, en daarmee van alle vrouwen, definitief devalueerde en minimaliseerde.

De algehele diabolisering en vernedering van de vrouw maakt tot vandaag onverbrekelijk deel uit van de christelijke structuren, een dwangbuis waaruit ‘het zwakke geslacht’ zich zelfs in deze geëmancipeerde tijden maar heel moeizaam weet te bevrijden. Ook al gelooft u van het bovenstaande geen barst, ook al zal Jezus volgens u altijd een onsterfelijke heilige blijven, de zoon van God zelfs (nederigheid was aan JC zelf blijkbaar niet besteed, als we de bijbel mogen geloven tenminste), dan nog moet die laatste vaststelling u tot nadenken stemmen. Als er namelijk één verhaal nog niet verteld is, dan moet het wel dat van de gemanipuleerde ‘vermannelijking’ van de geschiedschrijving zijn. 

Aflevering 10: Maria Magdalena à la Provençale

   © Vivat.be 2020