Word jij lastiggevallen op het werk?

Volgens een enquête van Monster zijn 6 werknemers op 10 al eens lastiggevallen op het werk. Daarnaast heeft 13 % aan dat ze zelf nooit zijn lastiggevallen, maar dat ze wel getuige zijn geweest van dergelijk gedrag tegenover collega’s.


Op de site Monster.be hebben 142 mensen de peiling ingevuld over pesten op het werk. Dit kleine aantal respondenten is dus zeker niet representatief voor de samenleving, maar het geeft toch het probleem aan ... . Meer dan 60 % van de deelnemers aan de peiling geeft aan dat ze al zijn lastiggevallen op het werk, en 41 % van hen zegt dat het pesten zo erg was dat hun professionele prestaties eronder leden.

ZebraZone, dat over hetzelfde onderwerp een enquête heeft uitgevoerd bij 1500 personen, bevestigt: "Slachtoffers van pestgedrag blijven gemiddeld 10 dagen meer thuis wegens gezondheidsredenen dan hun niet-gepeste collega’s. Ze zullen ook makkelijker het bedrijf verlaten (49 % tegenover gemiddeld 28 %)."

Het lastigvallen is dus zeker niet in het voordeel van de bedrijfsleiders, en nochtans zijn de bullebakken in het merendeel van de gevallen de oversten!

Sinds 2002 staat intimidatie op het werk ingeschreven in de Belgische wet. Er bestaan verschillende types: het moreel lastigvallen en ongewenst seksueel gedrag, maar in beide gevallen is het mogelijk er snel een einde aan te maken.

Dit soort storend gedrag kan zware gevolgen hebben voor de slachtoffers, zowel op fysiek als emotioneel vlak. Vaak hebben ze hoofdpijn, of last van de rug, de nek of de maag. Velen zakken ook in een depressie (36 % tegenover 13 % bij de niet-slachtoffers), of ze voelen een grote woede (36 %), verliezen de controle (32 %), hebben een lage eigenwaarde (30 %) of voelen een algemene ontevredenheid met zichzelf (21 %).
 De site Monster.be leert je op een aparte pagina omgaan met dergelijke situaties.

Meer info:

www.monster.be

http://www.pestenophetwerk.net/

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=2894

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020