Welke voornamen zijn 'in'?

In 2000 en 2001 stonden Laura bij de meisjes en Thomas bij de jongens op nummer 1 in de ranglijst van de voornamen die dat jaar aan baby's gegeven werden. Er zullen binnen afzienbare tijd heel wat kinderen met de voornaam Laura, Marie, Julie, Thomas, Maxime of Nicolas de kindercrèches bevolken of binnen enkele jaren de klassen in de lokale school. Een overzicht van de belangrijkste tendensen.

 


In 2003 zal men rekening moeten houden met de voornamen die in de koninklijke familie gegeven worden. Zullen de geboorte van prinses Elisabeth, de voor september verwachte geboorte van een broertje of zusje en de blijde verwachting van een vijfde spruit van prinses Astrid de keuze van een voornaam beïnvloeden? Waarom niet? In de jaren '90 hebben we bijvoorbeeld een hype gekend van de voornamen Kimberley, Dylan en Jason en dit onder invloed van de populaire Amerikaanse soaps...

In 2001 bleek uit de statistieken voor heel België een voorkeur voor eerder klassieke namen. Bij de meisjes zag de top 10 er als volgt uit : Laura, Marie, Julie, Emma, Sarah, Manon, Charlotte, Amber, Lisa, Camille. Bij de jongens zag de top 10 er zo uit : Thomas, Maxime, Nicolas, Lucas, Robbe, Louis, Simon, Arthur, Robin, Dylan.
 

 

Een voornaam voor het leven ?

Dit hoeft niet zo te zijn, want de wet van 15 mei 1987 geeft Belgen, UNO-vluchtelingen en staatlozen de toelating hun naam of voornaam te veranderen. Dit is een gunst, maar geen recht. Er gelden wel een aantal voorwaarden (voor de familienaam spreekt men van een ernstig motief, dat door de minister van justitie geëvalueerd moet worden). Wat de voornaam betreft zijn er niet al te veel voorwaarden om te mogen veranderen. Het volstaat dat de nieuwe voornaam geen verwarring kan veroorzaken en niemand kan schaden, noch de geïnteresseerde noch iemand anders.

Een aanvraag tot verandering van familienaam maakt het voorwerp uit van een grondig onderzoek. De naamsverandering wordt in het staatsblad gepubliceerd en kost 49 euro. Een verandering van voornaam valt daarentegen onder een koninklijk besluit, de naamsverandering wordt niet gepubliceerd, maar kost wel 490 euro. Dit bedrag kan teruggebracht worden tot 49 euro indien de aanvrager kan aantonen dat zijn voornaam een belachelijk, schadelijk of verouderd karakter vertoont.
 

Inlichtingen :

Ministerie van Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel. 02/542.67.04 - 542.67.35 - 542.67.56 - fax 02/542.70.23


Julia Limbourgg

© Vivat.be 2020