Vlaamse regering start met Sociale Innovatiefabriek

De Vlaamse regering heeft in december het startschot gegeven voor de Sociale Innovatiefabriek. “De Sociale Innovatiefabriek zal sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ondersteunen om het hoofd te bieden aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen”, verklaart minister van Innovatie Ingrid Lieten. De fabriek zal dit doen in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties.


Niet elke innovatie ontstaat bij de overheid of uit de markt. Innovaties kunnen ook vanuit een maatschappelijke nood opborrelen. Denk maar aan de jeugdbewegingen honderd jaar geleden, of autodelen. De maatschappelijke uitdagingen vandaag zijn immens: verstedelijking, armoedebestrijding, de klimaatproblematiek ... De Sociale Innovatiefabriek zal inzetten op sociaal ondernemerschap en brede ondersteunende sociale innovatie om dergelijke maatschappelijke uitdagingen op een duurzame, creatieve manier in te vullen.

De activiteiten zullen vooral gericht zijn op maatschappelijke organisaties en bedrijven die op zoek zijn naar een model om meer sociale waarden te integreren in hun bedrijf. Deze initiatieven zullen vervolgens ondersteund worden door kennisinstellingen en overheidspartners.

Begin 2013 zal een eenmalige open oproep gelanceerd worden,waarbij verschillende actoren uit het brede middenveld (verenigingen, bedrijven, onderzoekscentra, enz.) een project kunnen indienen. De geselecteerde projecten worden getest op haalbaarheid met 50.000 euro financiering per project. Het totaalbudget bedraagt één miljoen euro. Projecten die de haalbaarheidstest doorstaan en vervolgens ook doeltreffend en duurzaam blijken te zijn, worden doorverwezen naar de ‘Sociale Innovatiefabriek’.

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020