Samen te voet naar school in Brusselse gemeenten

Sinds begin oktober organiseren negen scholen en één academie uit vijf Brusselse gemeenten voetgangersrijen van en naar de scholen. Anderlecht, Evere, Jette, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe gingen hiermee in op de projectoproep “Te voet, dat gaat vanzelf” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 


Uit een studie uit 2011 blijkt dat bijna 20 % van het autoverkeer tijdens de spitsuren toe te schrijven is aan de woon-schoolverplaatsingen. En dit terwijl 45 % van de kinderen op minder dan 1 km van de school woont en 67 % op minder dan 2 km. Toch gaat de meerderheid van de leerlingen van de lagere school met de auto naar school. Slechts 29 % gaat te voet en 2 % per fiets.

‘Voetgangersrijen zijn een ideaal middel om het autogebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terug te schroeven’, benadrukt Bruno De Lille, Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit. ‘Het  is voor kinderen overigens nooit te vroeg om goede gewoontes aan te leren. Leerlingen die in de lagere school deelnemen aan de voetgangersrijen zullen dat hopelijk in het secundair ook nog blijven doen en wie weet zelfs nog als volwassene.’

Vijf gemeenten gingen in op de in mei gelanceerde projectoproep, waarvoor De Lille 57.600 euro vrijmaakte. De voetgangersrijen gingen op 1 oktober van start, met 18 rijen in totaal 130 kinderen naar school brachten. 

Het is de bedoeling dat de voetgangersrijen ook de volgende schooljaren georganiseerd worden, dus bij het selecteren van de projecten werd rekening gehouden met een duidelijk streven naar automatisering van het proces door de gemeenten. En bij de realisatie was het belangrijkste doel het bevorderen van een actieve mobiliteit waarbij voetgangers, fietsers en openbaar vervoer voorrang krijgen op de auto’s. Het was dus belangrijk scholen te selecteren die met de zwaarste mobiliteitsproblemen te kampen hadden.

Melody De Visscher
 

© Vivat.be 2020