Projectoproep ‘Duurzame Evenementen' in Brussels Gewest

Leefmilieu Brussel en FostPlus, het orgaan voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval, hebben een projectoproep gelanceerd rond ‘Duurzame Evenementen’. Een organisator van een evenement in het Brussels Gewest kan een bedrag van maximaal 15.000 euro krijgen voor een project dat leidt tot een beginnend of beter milieubesef binnen het evenement.


De projectoproep loopt tot 2 april 2013. Alle organisatoren van muziekfestivals, sportwedstrijden, folkloristische evenementen, tentoonstellingen, beurzen, salons ... op het grondgebied van het Brussels Gewest kunnen een project indienen. De doelstelling van het project moet zijn om tot een beginnend of beter milieubesef te komen binnen het evenement.

Voorwaarden tot deelname zijn dat het evenement voor het publiek openstaat; dat het weerkerend is; dat het preventieve acties en acties voor het sorteren van verpakkingsafval realiseert of van plan is te realiseren; en dat het minstens twee milieugebonden thema's aanboort (duurzame voeding, afval, energie, ...).

Alle info en voorwaarden, en het kandidaatsdossier zijn te vinden op

www.leefmilieubrussel.be/Templates/news.aspx?id=36588&langtype=2067
.

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020